mai 26, 2024 RomaniaEnglishRussia

Pro sau Contra – Reactoare Modulare Mici (SMR)

Omenirea trebuie să învețe, repede și bine, că tehnologia inovativă, care produce energie curată nu strică echilibrul tradițional. Dimpotrivă. Îl întărește. Tradiția poate fi ținută în viață folosind intuiția, inovația și dorința de a face bine. În acest context Asociația Energia Inteligentă a demarat proiectul România Tradițională cu Energie Curată, prin care încearcă să prezinte soluțiile pentru viitorul României. Vom prezenta noile tehnologii de energie curată și vom analiza avantajele și dezavantajele acestora.

Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate care au o capacitate de putere de până la 300 MW(e) pe unitate, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din capacitatea de generare a reactoarelor nucleare tradiționale.

Dar ce este un SMR?

    Small – Mic – reprezintă o construcâie care fizic înseamnă doar o fracțiune din dimensiunea unui reactor nuclear convențional.

    Modular – care face posibil ca sistemele și componentele să fie subasamble realizate într-o fabrică și transportate pe module într-un loc pentru instalare.

    Reactoare – valorifică fisiunea nucleară pentru a genera căldură pentru a produce energie.

Avantajele SMR-urilor?

Multe dintre beneficiile SMR-urilor sunt legate în mod inerent de natura designului lor – mic și modular. Având în vedere amprenta lor mai mică, SMR-urile pot fi amplasate în locații care nu sunt potrivite pentru centrale nucleare mai mari. Unitățile prefabricate de SMR pot fi fabricate și apoi expediate și instalate la fața locului, făcându-le mai accesibile de construit decât reactoarele de mare putere, care sunt adesea proiectate la comandă pentru o anumită locație. SMR-urile oferă economii de costuri și de timp de construcție și pot fi implementate treptat pentru a se potrivi cererii crescânde de energie dintr-o anumită zonă.

Acoperirea rapidă  a cererii extrem de mare care există în Europa și România, se poate realiza prin aceste SMR-uri. De asemenea în zonele lipsite de linii suficiente de transport și cu congestii în rețea, SMR-urile pot fi înlocui investițiile mari consumatoare de resurse și timp, prin instalarea într-o rețea regională existentă a unui SMR. Acest lucru este deosebit de relevant pentru microreactoarele SMR concepute pentru a genera energie electrică, de obicei, de până la 10 MW.  Microreactoarele au amprente mai mici decât alte SMR și vor fi mai potrivite pentru regiunile inaccesibile la energie curată, fiabilă și accesibilă. În plus, microreactoarele ar putea servi ca sursă de alimentare de rezervă în situații de urgență sau pot înlocui generatoarele de energie care sunt adesea alimentate cu motorină, de exemplu, în comunitățile rurale sau în zonele izolate.

Dezavantale SMR-urilor?

Chiar dacă sunt mai mici, SMR sunt tehnologii nucleare, și ca atare suferă de minusurile pe care acest tip de energie le are, mai ales în ceea ce privește costul, dacă le comparăm cu sistemele de producere a energiei bazată pe eolian și soare (fără stocare).

Un alt element care trebuie luat îm considerare îl reprezintă reziduurile nucleare, care vor rezulta și care va trebui să fie depozitat în condiții de siguranță.

Cât de sigure sunt SMR-urile?

În comparație cu reactoarele existente, proiectele SMR propuse sunt în general mai simple, iar conceptul de siguranță pentru SMR se bazează adesea mai mult pe sisteme pasive și pe caracteristicile de siguranță inerente ale reactorului, cum ar fi puterea redusă și presiunea de funcționare. Aceasta înseamnă că în astfel de cazuri nu este necesară nicio intervenție umană sau sau forță externă pentru a opri sistemele, deoarece sistemele pasive se bazează pe fenomene fizice, cum ar fi circulația naturală, convecția, gravitația și auto-presurizarea. Aceste tehnologii reduc semnificativ potențialul de emisii radioactive în mediu, în cazul unui accident.

SMR-urile au un consum redus de combustibil. SMR poate necesita realimentări la intervale de 3 până la 7 ani, în comparație cu alimentarea între 1 și 2 ani pentru centralele convenționale. Unele SMR sunt proiectate să funcționeze până la 30 de ani fără realimentare.

Care este statutul SMR-urilor?

Atât instituțiile publice, cât și cele private participă activ la eforturile de realizare a tehnologiei SMR în acest deceniu. Akademik Lomonosov din Rusia, este prima centrală nucleară plutitoare din lume care a început să funcționeze comercial în mai 2020, și produce energie din două SMR de 35 MW. Alte SMR sunt în construcție sau în stadiul de licențiere în Argentina, Canada, China, Rusia, Coreea de Sud și Statele Unite ale Americii.

Peste 70 de modele comerciale SMR dezvoltate în întreaga lume vizează rezultate variate și aplicații diferite, cum ar fi electricitatea, sistemele de energie hibridă, încălzirea, desalinizarea apei și aburul pentru aplicații industriale. Deși SMR-urile au un cost de capital inițial mai mic pe unitate, competitivitatea lor economică trebuie să fie dovedită în practică odată ce sunt implementate.

Reprezintă SMR-urile o tehnologie de producere a energiei electrice curată?

SMR și centralele nucleare oferă atribute unice în ceea ce privește eficiența, economia și flexibilitatea. În timp ce reactoarele nucleare oferă surse de energie securitară, dispecerabile care pot ajusta producția în funcție de cererea de energie electrică, alte surse de energie curată, cum ar fi energia eoliană și solară, sunt surse de energie variabile care depind de vreme și de ora zilei. SMR-urile ar putea fi asociate și crește eficiența surselor regenerabile într-un sistem energetic hibrid. Aceste caracteristici poziționează SMR-urile să joace un rol cheie în tranziția către energie curată, ajutând totodată țările să atingă Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

 
 
RomaniaEnglishRussia