aprilie 23, 2024 RomaniaEnglishRussia

Despre Noi

Asociația Energia Inteligentă (AEI) este o organizație non-profit care reunește profesioniști din domeniul gazelor naturale, hidrogenului, energiei electrice și eficienței energetice.

Membri săi militează pentru creșterea transparenței în piața de energie, un preț corect la gaze și electricitate și o bună informare a consumatorilor casnici și non-casnici de gaze și energie.

AEI este și va rămâne un partener de dialog pentru toți participanții la piață, fie că sunt furnizori, producători, operatori, proiectanți, constructori, instituții, reglementatori, ministere, politicieni, angajați din sistem sau reprezentanți ai mass-media.

Dumitru Chisăliță este Fondator și Președinte al Asociației Energia Inteligentă. A absolvit Facultatea de Inginerie, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu și a obținut diplome de masterat în “Valorificarea Gazelor Naturale” (2002) la aceeași universitate, „Managementul și marketingul petrolului” (2006) la Universitatea Petrol și Gaze Ploiești și „Modernizarea energetică a clădirilor” (2007) la Universitatea Transilvania din Brașov. Dumitru Chisăliță a obținut, în 2006, atestatul de Expert tehnic extra judiciar și consultant în domeniul petrol si gaze eliberat de Asociația Experților Europeni Agreați Paris, iar în 2007 obține atestatul de Auditor Energetic eliberat de ANRE. În anul 2009 a obținut atestatul de Auditor Energetic pentru Clădiri eliberat de MDRL și în 2010 atestatul de Expert tehnic judiciar în domeniul petrol și gaze în cadrul Ministerului Justiției.

Are o experiență de peste 10 ani în poziții de management în cadrul unor companii din sectorul gazelor naturale și a fost consilier pentru doi foști miniștri responsabili de sectorul energetic, având o activitate profesională și academică de peste 22 de ani. În prezent este Șef de Lucrări la Universitatea de Construcții din Brașov, Catedra Instalații, membru al Societății Ingineriilor de Petrol și Gaze (SIPG), membru al Asociației Inginerilor Instalatori din România (AIIR) și Președintele Societății Inginerilor din Domeniul Gazelor Naturale din cadrul AGIR.

Cristina Bădica a absolvit Academia de Studii Economice București și deține un masterat în Managementul Afacerilor Publice urmat la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Are o experiență extinsă în finanțare europeană și în aspecte strategice și instituționale ale companiilor de utilități în Europa Centrală și de Est, dobândită în urma celor 18 ani de activitate în domeniile mediu și energie în mare parte axată pe reorganizarea reproiectării, restructurarea și îmbunătățirea serviciilor municipale. Pregătirea, evaluarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare europeană (apă/ apă uzată, deșeuri, termoficare și eficiență energetică), reprezintă principala preocupare, dublată de experiența în cadrul proiectelor IFI de dezvoltare regională, economică și socială. Cristina Bădică este în prezent Director Direcția Finanțare Europeană la RomCapital Invest.

Contribuția Cristinei Bădică în cadrul asociației vizează aspecte legate de Green Deal, PNRR, Fit for 55, taxonomie, finanțări europene și emisii de metan.

Andrei Ceclan îndeplinește rolul consultativ de manager energetic pentru mai multe comunități locale din România, fiind implicat activ în managementul energetic urban, prin proiecte de infrastructură și de cercetare-inovare în eficiența energetică. Reprezintă peste 300 de auditori si manageri energetici din industrie, din diferite localități din România, îndeplinind funcția de Președinte al SAMER – Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România, societate fără personalitate juridică din cadrul Asociației Energia Inteligentă.

Prin activitatea sa, Asociația Energia Inteligentă își aduce contribuția la:

Piața de energie – membrii Asociației Energia Inteligentă militează pentru creșterea gradului de transparență pe piața de energie

Companii – prin analizele și studiile întocmite, AEI aduce în atenția profesioniștilor din energie informații privind trendurile la nivel european, sisteme de finanțare disponibile, recomandările Comisiei Europene, studii și analize privind inovațiile și cele mai recente cercetări din domeniul energetic.

Consumatorii casnici și non-casnici – scop principal al asociației este acela de a contribui la o mai bună informare a consumatorilor casnici și non-casnici de gaze și energie pentru ca aceștia să poată fi mai bine pregătiți pentru alegerea furnizorului și a pachetelor de servicii care li se potrivesc cel mai bine, pentru negocierea contractelor de achiziție și pentru înțelegerea corectă a facturilor pe care le plătesc.

RomaniaEnglishRussia