iulie 12, 2024 RomaniaEnglishRussia

PROIECTE NORVEGIENE

Ascoația Energia Inteligentă reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței energetice, susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a României prin creșterea eficienței energetice în sectorul energetic, industrial și cel al comunităților urbane și rurale folosind si fonduri atrase pentru aceste activitati, asa cum sunt Granturile Norvegiene

RomaniaEnglishRussia