iulie 12, 2024 RomaniaEnglishRussia

Manipularea pieței de gaze naturale

Piața de gaze naturale liberalizată începând cu anul 2001, a trecut în mod repetat prin intervenții manipulatoare din partea unor jucători din piață, din partea reprezentanților unor instituții și nu în ultimul rând chiar din partea autorităților. Aceste manipulări de piață au adus întotdeauna avantaje comerciale importante pentru unele societăți comerciale din piață, însă niciodată nu au adus un beneficiu consumatorilor finali.

Prima mare manipulare a pieței de gaze a fost inițiată de autorități în anul 2007, când populația a trebuit să achiziționeze și gaze din import prin stabilirea unui coș lunar de gaze intern-import, stabilit administrativ.  Analizând modul administrativ de stabilire a procentului lunar de import, se poate observa că de-a lungul timpului coșul de gaze a variat foarte mult, chiar în timpul aceleiași luni, din ani diferiți ceea ce aparent este dificil de înțeles deoarece cererea la nivelul unei luni nu poate prezenta varianții semnificative în ani diferiți, decât în niște situații speciale determinate de o interveție în piață. Aceste variații s-au datorat influenței consumatorilor industriali mari și a marilor furnizori de gaze, care făceau în fapt jocul pe piața de gaze din România, scăzând sau ridicând prețul gazelor pentru ceilalți consumatori prin comportamentul lor de piață, însă un comportament legalizat de către Autoritatea de reglementare prin decizii și ordine specifice.

Aceasta a determinat plata suplimentară de către populație a unui cost mai mare cu 5-15% față de Prețul Corect La Gaze. Consecința, în perioada2001 – 2012, România a fost nevoită să plătească un preț cu până la 10% mai mare decât țările vecine pentru gazele livrate în România, urmare a acestei metode.

Urmărind tabelul de mai jos, care conține procentul de import impus a fi achiziționat de consumatori, lucrurile sunt edificatoare asupra intervenției manipulatorii în piața de gaze în perioada 2007 – 2011.

Sursa: www.anre.ro

Se poate observa că între procentul calculat de Operatorul de Piață ca necesar efectiv pe piață și procentul de piață avizat de ANRE există diferențe, care nu sunt explicitate de către Autoritate, dar care determină avantaje economice pentru unele companii (marii consumatori de gaze industriali) și dezavantaje economice pentru alte categorii din piață.

Urmare a diferenței între calculația Operatorului de Piață și cea avizată de ANRE se influența prețul real. Orientativ, variația prețului mediu pe piață prin avizarea dată de ANRE a unui procent de gaz de import, altul decât cel calculat ca necesar real de Operatorul de Piață, a dus la modificări în prețul mediu lunar al pieței cuprins între -29 % și  +47%.

A urmat a doua mare manipulare prin intermediul Legii 332/2009, pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale, prin care s-au stabilit capacitățile intreruptibile în SNT și care să determine avantaje pentru doar 3 clienți (desemnați prin criteriile introduse de Legea 332/2009). În fapt, în perioada 2008-2010 toți consumatorii, inclusiv consumatorii casnici, scoteau din buzunar bani ca să subvenționeze consumul a 3 consumatori. Astfel, avem o creștere în prețul mediu al pieței de până la 10%.

Urmează a treia mare manipulare, în anul 2009 când se introduce noțiunea de costuri amânate pentru consumatorii reglementați. Respectiv, se recunosc de către Autoritate, prețurile de achiziție a gazelor de către furnizori, dar translatarea acestora către consumatorii finali urma să se facă în anii următori, cu plata către furnizori a unei juste despăgubiri sub formă de dobândă.

În 15 septembrie 2012, printr-un Ordin al președintelui ANRE s-a mărit prețul gazelor natural pentru consumatorii casnici cu 5%, explicația fiind – “pentru a acoperi costurile amânate din anii anteriori” pentru furnizorii de gaze naturale. Pe data de 25 octombrie 2012, cu ocazia unui simpozion, reprezentanții ANRE au arătat că acest proces trebuia să continue până la recuperarea a jumătate de miliard de euro de către acești operatori de distribuție, doar pe perioada 2009-2012. Aparent totul este în regulă, dar dacă analizăm vom vedea că au beneficiat de un preț mai mic în perioada 2009-2012 o serie de consumatori industriali, în timp ce plata acestor costuri, suplimentare de 9,3 lei pentru fiecare MWh consumat timp de 2 ani au efectuat-o doar consumatorii casnici și asimilați. Astfel, unii consumatori (băieți deștepți) au beneficiat de un preț scăzut timp de 3 ani, iar ulterior diferența de preț pe care aceștia ar fi trebuit să o achite a fost încărcată și achitată doar de consumatorii casnici și asimilați. Astfel, am avut o creștere în prețul mediu al pieței de până la 9,5%.

În anul 2016, a avut loc o acțiune de manipulare a pieții de gaze prin declarații ale președintelui ANRE care ieșea public și îndruma consumatorii de gaze să cumpere gaze din import deoarece sunt mai ieftine. Deși cantitățile de gaze importate au crescut cu 629%, rezultatul nu s-a resimțit în buzunarul cetățenilor,

Anul 2017 aduce acuzații de manipulare a pieței de către OMV PETROM, prin tezaurizarea cantităților. Urmărind tranzacțiile pe bursele de gaze, obligatorii doar în limita a 30% din cantitatea vândută, se poate desprinde că există puține tranzacții în lunile de vară cu livrare în lunile de iarnă efectuate de această companie prin intermediul burselor și putem accepta ipoteza că vânzarea gazelor direct în lunile de consum va aduce o creștere a prețului datorită interacțiunii dintre cerere și ofertă, dar există și ipoteza că eliminarea unor intermediari și vânzarea direct către consumatorii finali să nu aducă o modificare a prețului la consumatorul final, dar să afecteze profitul intermediarilor.

Dar, avem prevederi legale în Legea123/2012, modificată prin OUG 60/2016, care stabilesc modul prin care se pot asigura tranzacții: transparente, concurențiale și nediscriminatorii.

Oare de ce nu vrem să aplicăm legea?

Poate pentru că piața de gaze românească este plină de manipulatori care influențează prețul gazelor natural și aceștia ar trebui deconspirați! Poate pentru că există speculanți care fac marje importante și numele lor ar ieși la iveală! Poate pentru că anumite activități trebuie protejate!

RomaniaEnglishRussia