februarie 26, 2024 RomaniaEnglishRussia

Hidrogenul, vector de energie; carte publicată la Editura AGIR, 2016

Coperta Gheorghe_Hidrogenul

Progresele tehnologice și creșterea economiei mondiale din ultimele decenii au condus la îmbunătățiri majore ale condițiilor de viață ale oamenilor din lumea dezvoltată. Necesitatea unei aprovizionări durabile cu energie curată este una dintre principalele probleme cu care se confruntă lumea. În acest context, economia hidrogenului și energia durabilă sunt o preocupare în continuă creștere la nivel mondial. Economia hidrogenului promite să elimine toate problemele pe care economia pe bază de combustibili fosili le creează.
Cartea dorește să fie un manifest și examinează modalități de interacțiune ale hidrogenului cu societatea noastră. Cartea a fost structurată 12 capitole. După o scurtă introducere, primul capitol dezvăluie câteva aspecte generale despre hidrogen și producerea hidrogenului. Hidrogenul “verde” este descris în capitolul doi, capitol în care autorii dezvăluie mai multe despre hidrogenul sustenabil. Totodată sunt tratate mai multe aspecte legate de emisiile de CO2, potențialul energiilor regenerabile în corelație cu dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen și pile de combustie. Capitolul trei are intenția de a clarifica ceea ce înseamnă hidrogenul ca vector de energie și ceea ce este economia hidrogenului, cum s-a născut și cum va schimba lumea. Următoarele două capitole descriu progresele realizate la nivel internațional, european și românesc în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și inovarea hidrogenului și pile de combustie. Există exemple concrete, indicate pe țări, modul în care a fost construit structura programelor naționale și care sunt principalele părți interesate din țările menționate. Desigur, există o parte specială dedicată Întreprinderii Comune Hidrogen și Pile de Combustie (parteneriatul european dintre Comisia Europeană și industrie) unde este descrisă pe scurt realitatea europeană a hidrogenului. Aspectele din România includ exemple de proiecte și grupuri implicate în cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor pe bază de hidrogen. Un capitol special este dedicat Centrului Național pentru Hidrogen și Pile de Combustie. Datorită experienței dobândite de autori pe parcursul timpului, aceștia propun o infrastructură de hidrogen în România, începând cu potențialul geologic pentru stocarea subterană a hidrogenului în caverne de sare. Acel capitol tratează multe aspecte tehnice referitoare la opțiunile și beneficiile sociale și economice aduse de hidrogen. Piața “premium” pentru hidrogen este mobilitatea, descrisă de autori în capitolul 9, unde a fost efectuată o comparație interesantă, constituind o paralelă între situația europeană și potențialul românesc. Capitolul 10 descrie provocările și tendințele din sectorul cercetării hidrogenului, dezvoltare și inovare. Sunt indicate câteva elemente esențiale pe care orice actor interesat de hidrogen este bine să le știe. Capitolul 11 este dedicat unei infrastructuri a viitorului, coridoarele pe bază de hidrogen. Hidrogenul va trebui transportat de la producători la utilizatori pe baza unor mecanisme de cerere și ofertă, indiferent dacă va fi un sistem centralizat sau descentralizat. În ultimul capitol, autorii creionează câteva concluzii și se menționează că hidrogenul nu este un pariu ci este o investiție pentru viitorul nostru durabil. Cartea are o lungă listă bibliografică din dorința de a ajuta cititorii pentru viitoare documentări.
Cartea își propune să dezvăluie cât de complexă este punerea în aplicare a economiei hidrogenului. Rezultatele activităților întreprinse vor contribui la accelerarea punerii în aplicare a abordării economiei durabile pe bază de hidrogen, dar mai există încă o mulțime de lucruri care trebuie făcute pentru un concept și o direcție plauzibile.
Prin această carte, autorii au propus să abordeze problema punerii în aplicare a tehnologiilor pe bază de hidrogen și pile de combustie din România, pornind de la infrastructura existentă, confruntată cu necesitatea punerii în aplicare pe termen lung de tehnologii noi, durabile și ecologice. Analiza a fost orientată spre sectoarele energetic și de mobilitate unde, pe lângă expunerile critice, autorii au propus o serie de scenarii de dezvoltare.

RomaniaEnglishRussia