mai 26, 2024 RomaniaEnglishRussia

România trebuie să reducă Sărăcia Energetică la jumătate până în anul 2030, pentru a nu ajunge ca în anul 2050 jumătate din populația României să fie în Sărăcie Energetică

În in 5 ianuarie 2021 Asociația Energia Inteligentă a publicat Studiul Politicile publice destinate combaterii sărăciei energetice și de diminuare a bazinului de consumatori vulnerabili care analizează situația sărăciei energetice din România și măsurile propuse de reducere a acesteia, care ar trebui să fie cuprinse în LEGEA privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru toate categoriile de consumatori vulnerabil de energie și evitarea reducerii acesteia doar la un ajutor bănesc.

Conform diferitelor estimări, în present numărul consumatorilor vulnerabili este de 1,2 milioane (Ministerul Muncii) și 4,5 milioane (ANRE). Chiar daca aceste estimari sunt departe de a fi exacte având în vedere lipsa unor definiții clare a consumatorului vulnerabil, apreciem că în sărăciei energetică, fără a fi neaparat consumatori vulnerabili din considerente de venit (în sensul definiției propuse de Proiectul de Lege, amendat de propunerea Asociației Energia Inteligentă), se găsesc  cca. 5 milioane de persoane adica cca. 28% din populația României.

Planurile de dezvoltare pentru următorii 10 ani ai operatorilor de gaze și electricitate, coroborate cu Politicile Energetice ale României privind Racordarea Gratuită a consumatorilor de gaze și energie electrică, respectiv planurile producătorilor de gaze și electricitate pentru următorii 10 ani, pentru a dezvolta capacități de producție absolut necesare susținerii cererii din România, în următorii ani va duce la creșterea facturilor la energie și gaze. Apreciem ca aceste investiții și dezvoltări vor adduce o creștere a prețurilor la energie electrică cu cca.18%, iar la gaze naturale cu cca. 31% in următoarea decadă.

În cadrul studiului realizat de Asociația Energia Inteligentă în luna noiembrie 2020, Analiza politicii de creștere a gradului de conectivitate la resursele de gaze naturale pentru sectorul rezidențial, am prezentat impactul acestei politici asupra sectorului gazelor naturale.

Această situație, în lipsa unor măsuri antisărăciei energetică eficiente, probabil, că va duce la o creștere a sărăciei energetice  în următoarea decadă, pănă la un nivel de 35% din populația României.

Avertizarea, pe care trebuie să o conștientizăm este dată de cerința că România trebuie, conform acordurilor asumate, ca până în anul 2050 se treacă la utilizarea energiei care să asigure zero emisii nete de gaze cu efect de seră. Aceasta presupune investiții masive în substituirea unora din formele actuale de energiei cu alte forme de energie (regenerabile, hidrogen) și reconvertirea rețelelor și echipamentelor, inclusiv din interiorul gospodăriilor. Astfel, apreciem că în anul 2050 impactul investițiilor masive asupra facturilor de energie ar putea să atingă prețuri mai mari decât cele de astăzi cu până la 44% la care se adaugă investiții care trebuie să le realizeze consumatorii odată cu schimbarea instalațiilor interioare și a echipamentelor care asigură confortul ambiental și de mobilitate cu cel puțin 10-15 mii de euro/gospodărie.

Această situație, în lipsa unor măsuri drastice de antisărăciei energetică în următoarea decadă, coroborată cu măsuri antisărăcie energetică eficiente și în perioada 2030-2050, probabil că ar duce la situația în care jumătate din populația României să fie în sărăcie energetică după anul 2050. Această evaluare ține cont și de faptul că: demografia României este în regres, îmbătrânirea populației se va accentua după anul 2030, se întrevede o insuficiență a fondurilor din Fondul de Pensie pentru pensionari etc.

Prevenirea acestui potențial scenariu, se poate face prin realizarea unei Legi de diminuare a sărăciei energetice și nu doar de stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie așa cum este actualul proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

În acest sens Asociația Energia Inteligentă a înaintat propunerile de modificare a Proiectului de Lege privnd stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, care să trateze cu prioritate măsurile antisărăciei energetică astfel încât România să reducă Sărăcia Energetică la jumătate până în anul 2030, pentru a nu ajunge în scenariul în care în anul 2050, jumătate din populația României să fie în Sărăcie Energetică.

Principalele modificări propuse în Proiectul de LEGE privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie sunt:

  • extinderea aplicabilității legii de la ”stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie” la ”măsuri de diminuare a sărăciei energetice și de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie ;
  • stabilirea unor indicatori ai sărăciei energetice și impunerea prin lege a țintelor de diminuare a sărăciei energetice;
  • numirea unei entități responsabile cu diminuarea sărăciei energetice (în opinia Asociației aceasta ar trebui să fie Ministerul Energiei, minister numit responsabil cu elaborarea si ducerea la îndeplinire a Strategiei Energetice, strategie care trebuie să trateze și sărăcia energetică);
  • introducerea categoriei de consumator vulnerabil din considerente de lipsă de informare;
  • măsurile non-financiare propuse de AEI să diminueze sărăcia energetică:

a) asigurarea unor canale adecvate de informare, la nivel national si local;

b) facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale;

c) aranjamente speciale de plată pentru clienții vulnerabili care nu pot achita factura, precum: eșalonarea plății în perioadele cu consum ridicat, termene de grație, nivelarea anuală a facturilor etc.;

d) evitarea deconectării in perioadele cu consum ridicat;

e) măsuri destinate creșterii performanței energetice de tipul reabilitării termice a locuinței, respectiv de eficientizare a consumului, subsumate obiectivelor PNAEE de creștere a eficienței energetice în sectorul rezidențial.

f) abonamentul la gaze si energie, ca modalitate de acoperire a costurilor fixe si aplatizare a costurilor cu energia in perioada de iarna

g) impozitarea diferentiata a locuintelor pe clase energetice

i) masuri pentru implicare a furnizorilor de energie in activitati de reducere a saraciei energetice     

Atasat prezentăm propunerile realizate de Asociația Energia Inteligentă privind Poiectul de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru toate categoriile de consumatori vulnerabil de energie:

Propunere-de-modificare-legea-cons-vulnerabili

RomaniaEnglishRussia