mai 26, 2024 RomaniaEnglishRussia

Fit for 55 impune obligativitatea unui consens național în materie de climă și energie

Dinamica cererii, schimbarea funcției consumului, constrângerile schimbării mixului de producție, inadaptabilitatea diferitelor sisteme de transport și distribuție la variabilitatea producției și volatilitatea consumului, impun planificarea unui Nou Model al Sistemului Energetic Românesc.

Demersul se fundamentează pe obiectivul neutralității climatice necesar a fi atins în perspectiva anului 2050, respectiv a țintelor intermediare trasate prin noul pachet legislativ “Fit for 55” care impun planificarea unui concept nou al sistemului energetic autohton, caracterizat de reziliență, flexibilitate și sustenabilitate climatică.

De altfel, comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat cu ocazia lansării noului pachet legislativ în materie de climă și energie că „atingerea obiectivelor Pactului verde nu va fi posibilă fără restructurarea sistemului nostru energetic, căci acesta este responsabil pentru majoritatea emisiilor pe care le generăm”.

Decarbonizarea sectorului energetic, ca parte esențială a efortului de realizare a neutralității climatice în UE până în 2050 beneficiază de o atenție sporită, materializată în forma revizuiri unor pachete legislative și/sau a emiterii unora noi, printre care:

  • Accelerarea creșterii eficienței energetice a clădirilor;
  • Strategia UE privind integrarea sistemului energetic european;
  • Rolul rețelelor de transport și distribuție în procesul tranziției energetice;
  • Strategia privind producția de energie din surse regenerabile offshore;
  • Strategia privind producția hidrogenului din surse regenerabile;
  • Revizuirea criteriilor de eligibilitate pentru operaționalizarea infrastructurilor energetice transeuropene.

Până în prezent, România a reușit să se alinieze ambițiilor UE în materie de climă și energie, însă acest demers s-a realizat, în special, prin măsuri de adapatare a unui sistem energetic proiectat în anii 1960 – uzat tehnic și moral – edificat pe cerințe specifice de producție și prognoze ale cererii de energie care au încetat să reflecte realitatea peisajului energetic de astăzi.

Cu toate acestea, potențialul României de a dezvolta un ecosistem energetic bazat pe pilonii Green Deal va fi insuficient valorificat în absența unei abordări coerente, respectiv a unui consens național pe această temă.

În acest sens, Asociația Energia Inteligentă și FEL România intenționează să își asume rolul de integrator al punctelor de vedere exprimate de părțile interesate și să contribuie la buna guvernanță energetică a sectorului de profil, prin elaborarea liniilor directoare ale unui Nou Model al Sistemului Energetic Românesc.

Astfel, Asociaţia Energia Inteligentă şi FEL România invită toți actorii din sectorul energetic să participe la grupul de lucru dedicat Noului Model al Sistemului Energetic Românesc în perspectiva anului 2050.

RomaniaEnglishRussia