aprilie 23, 2024 RomaniaEnglishRussia

Finantarea retelelor inteligente de gaz

Avand in vedere situatia cu care se confrunta Romania si constrangerile impuse prin Pactul Verde European apreciem ca Acordul de Parteneriat (AP) si Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD) ar trebui sa fructifice ceea ce permite art. 7 din Regulamentul 1058/2021 privind Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune, respectiv “investitiile in extinderea si schimbarea destinatiei, conversia sau modernizarea retelelor de transport si distributie a gazelor, cu conditia ca aceste investitii sa pregateasca retelele pentru adaugarea in sistem a gazelor din surse regenerabile si a gazelor cu emisii reduse de carbon, cum ar fi hidrogenul, biometanul si gazul de sinteza, si sa permita inlocuirea instalatiilor de combustibili fosili solizi”.

In versiunea din decembrie 2021 AP nu a prevazut posibilitatea finantarii retelelor inteligente de gaze astfel incat, desi PODD aparut in ianuarie 2022 include Actiunea 4.5 “Conversia si modernizarea retelelor de transport si distributie a gazelor pentru adaugarea in sistem a gazelor din surse regenerabile si a gazelor cu emisii reduse de carbon”, este necesara alinierea celor doua documente pentru a fi posibila implementarea. Actiunea 4.5 se adreseaza operatorilor de retele de distributie gaze naturale si operatorului de transport gaze naturale si vizeaza:

  1. Conversia si modernizarea retelelor existente de transport si distributie gaze naturale la standardul dual Smart Grid si hydrogen-ready (inclusiv prin inlocuirea conductelor incompatibile cu vehicularea hidrogenului), respectiv a altor elemente componente in vederea pregatirii acestora pentru vehicularea de hidrogen si asigurarea securitatii si continuitatii in alimentare (in diferite concentratii, alaturi de gaze naturale si alte categorii de gaze verzi);
  2. Extinderea retelelor de transport si distributie existente, inclusiv infiintarea unor sisteme de distributie noi, la standarde Smart Grid si in vederea asigurarii mijloacelor tehnice de vehiculare a hidrogenului.

Orientarile Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru clima, protectia mediului si energie pentru 2022 (CEEAG), document aprobat de Colegiul Comisarilor la data de 21 decembrie 2021, introduce definitia retelelor inteligente de gaze ca fiind “oricare dintre urmatoarele echipamente sau instalatii menite sa permita si sa faciliteze integrarea in retea a gazelor din surse regenerabile si cu emisii scazute de dioxid de carbon (inclusiv biometanul sau hidrogenul): sisteme si componente digitale care integreaza tehnologii ale informatiei si comunicatiilor, sisteme de control si tehnologii bazate pe senzori pentru a permite monitorizarea, contorizarea, controlul calitatii si gestionarea intr-un mod interactiv si inteligent a productiei, transportului, distributiei si consumului de gaze in cadrul unei retele de gaze. In plus, retelele inteligente pot include si echipamente care sa permita fluxuri inversate de la nivelul distributiei la nivelul transportului si modernizarile aferente necesare ale retelei existente”.

In aceste conditii, pentru a fi posibila finantarea retelelor inteligente de gaze, trebuie definite de catre ANRE si Ministerul Energiei standarde Smart Gas Grid, la nivel national, plecand de la prevederile europene legate de conceptul “hydrogen ready”, care din punct de vedere tehnic include si notiunile de gaze verzi si biogaz.  Pe masura ce se dezvolta productia de hidrogen, acest tip de combustibil va putea fi introdus in reteaua deja pregatita. 

Totodata, avand in vedere ca CEEAG face trimitere la setul complet de criterii tehnice de evaluare prevazute in Taxonomia UE, standardele trebuie sa prevada cerinte de contributie semnificativa la obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice. Pe scurt, activitatea trebuie sa se referele la una dintre urmatoarele:

(a) construirea sau exploatarea de noi retele de transport si distributie dedicate hidrogenului sau altor gaze cu emisii scazute de dioxid de carbon;

(b) conversia retelelor existente de gaze naturale la hidrogen 100%;

(c) modernizarea retelelor de transport si distributie a gazelor care permit integrarea hidrogenului si a altor gaze cu emisii scazute de dioxid de carbon in retea, inclusiv orice activitate a retelei de transport sau distributie a gazelor care permite cresterea amestecului de hidrogen sau a altor gaze cu emisii scazute de dioxid de carbon in sistemul de gaze naturale;

Totodata, activitatea trebuie sa includa masuri de detectare a scurgerilor si reparare a conductelor de gaz existente si a altor elemente de retea pentru a reduce scurgerile de metan.

Incepand cu anul 2020, Programul Operational Infrastructura Mare, predecesorul PODD, a permis finantarea investitiilor pentru dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si a nivelului de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final. Finantarea investitiilor in infrastructura de distributie si transport a gazelor naturale a reprezentat un aspect sensibil pe parcursul negocierilor purtate pe marginea regulamentelor europene si in contextul promovarii Pactului Verde European, multe State Membre fiind inca dependente de aceasta resursa iar tranzitia catre surse de energie regenerabila presupune utilizarea gazului natural ca vector de tranzitie. Asociatia Energia Inteligenta va organiza, impreuna cu RomCapital Invest un seminar national pe subiectul „Retele inteligente de gaz” al carui obiectiv este de a identifica in detaliu cerintele tehnice si digitale pentru a asigura conversia retelelor existente de gaze naturale la hidrogen.

RomaniaEnglishRussia