februarie 23, 2024 RomaniaEnglishRussia

Este mașina electrică mașina viitorului?

Mașina electrică este prezentată ca fiind mașina viitorului: mașina cu zero emisii de CO2, mașina cea mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor, mașina OK.

Se spune că ”OK” se leagă de numele unui inginer auto, Otto Kraus, angajat al fabricii de automobile Henry Ford. Inginerului i s-a cerut să facă o mașină perfectă, care să nu prezinte nici o problem în funcționare.  Otto a răspuns cerințelor șefilor prin amplasarea pe bordul fiecărei mașini a unui buton inscripționat după iniţialele sale ”OK”. Întrebat cum rezolvă acest buton situația unor defecte,  acesta ar fi răspuns că dacă te enervezi că faci pană, apeși butonul, te calmezi și este ”OK”, dacă se strică motorul apeși butonul, te calmezi și este ”OK”…

Exact la fel astăzi ni se prezintă mașina electrică ca fiind mașina OK.

Vom îmcerca să prezentăm o analiză a situației prezente a mașinilor electrice:

Mașina electrică are zero emisii de CO2!

Proiecția viitorului mobilității se bazează pe afirmația: Mașina electrică are zero emisii de CO2. Dar este această afirmație adevărată sau doar o frază de reclamă?

Pentru un astfel de răspuns este necesară o evaluare cuprinzătoare a seriei de factorii legați de emisiile de gaze ai mașinilor conduse de diferite tehnologii de propulsie, având în vedere întregul ciclu de viață al produsului. Aceasta include producția de vehicule, inclusiv sistemul de baterii, electric, grup motopropulsor și alte componente relevante, faza de utilizare a mașinii în considerare diferită mixurile de energie electrică. Astfel, am adunat toate emisiile de CO2 echivalent pe diferite faze: construcția mașini, emisiile de la producere până la pompă (WTT), emisiile de la pompă la roată (TTW) (emisiile în timpul funcționării), obținând un bilanț corect în ceea ce privește emisiile mașinilor.

Sursa World Electric Vehicle Journal

Se poate astfel desprinde că pentru construcția mașinilor electrice se elimină în atmosferă o cantitate mult mai mare de CO2 decât în cazul mașinilor clasice. Raportarea acestora la km medii parcurși de mașini pe durata ciclului de viață determină ca rata emisiilor la nr de km parcurși să fie mult mai mare la mașinile electrice (dacă considerăm că media mașinilor electrice au baterii care au o durată de viață de cca 10 ani sau 100.000 km) spre deosebire de mașinile pe combustibil clasic care au o durată de viață considerată de minim 250.000 km și 25 de ani.

Concluzia, exclusiv pe ipotezele expuse, arată că mașina hidbrid este cea mai poluantă (LAC WTW), urmată de mașinile care se găsesc în activitate (ținând cont de emisiile medii considerate pentru autovehiculele din România la nivelul anului 2020), de mașinile electrice care funcționează cu energie electrică produsă în România pe anul 2022 și de mașinile clasice care îndeplinesc condițiile de poluare impuse prin normele prezente.

Cert este că mașinile electrice poluează!

Emisii la producerea vehicului (g CO2 echivalent/km medii parcurși în ciclul de viață)Emisii în funcționare WTW (g CO2/Km)Total emisii (g CO2/Km)
Mașini combustibili clasici Total Parc Autoturisme România       30.00    142.50    172.50
Mașini combustibili clasici masini noi       30.00    116.00    146.00
Mașini electrice       81.82       65.22    147.04
Mașini hibride       70.00    104.62    174.62

*) S-a considerat km medii parcurși în ciclul de viață de 250.000 km-mașini combustibili clasici, 200.000 km-mașini hibride si 250.000 km-mașini combustibili clasici, 110.000 km-mașini electrice

S-a luat în considerare emisiile echivalente de CO2 pentru energia electrică produsă în România

S-a luat în considerare WTT de 21 g CO2/km pentru combustibili clasici

Nu s-a luat în considerare WTT pentru energie electrică și nici emisiile echivalente de CO2 speciifice pentru producerea de CO2 din surse curate

Nu s-a luat în considerare impactul de mediu la dezafectare

*) S-a considerat km medii parcurși în ciclul de viață de 250.000 km-mașini combustibili clasici, și 110.000 km-mașini electrice, cu schimbarea bateriilor după 100.000 km parcurși și adiționarea emisiilor de CO2 echivalent pentru această schimbare.

S-a luat în considerare emisiile echivalente de CO2 pentru energia electrică produsă în România

Se poate concluzina că modul în care este produsă energia electrică este esențială în reducerea emisiilor de CO2, creșterea cilcului de viață al vehiculelor, creșterea autonomiei bateriei electrice sunt elementele care pot să schimbe în viitor situația dezavantajoasă în care astăzi se găsesc mașiniile electrice în majoritatea țărilor din UE.

Mașina electrică are cele mai mici costuri!

Încercând să realizăm o comparație, echivalând costurile cu achiziția, întreținerea și funcționare  între diversele mașini din punct de vedere al combustibilului folosit, luând în considerare o mașină de oraș, care parcurge cca 7.000 km/an și funcționează cca 10 ani și ținând seama de: prețurile existente în luna februarie 2023, subvențiile existente etc.. se poate desprinde că mașina electrică cu toate avantajele administrativ create (impozite zero, subvenție de 10.000 euro la achiziționare, subvenționarea energiei electrice etc.) este cea mai scumpă.

Nota: S-a considerat ca mașina parcurge anual 7.000 km și are o durată de folosință de 10 ani

Cert este că mașinile electrice nu sunt cele mai ieftine!

RomaniaEnglishRussia