februarie 23, 2024 RomaniaEnglishRussia

Asociația Energia Inteligentă susține punctul de vedere emis de AEHR privind proiectul „Strategia Națională a Hidrogenului și Planul de acțiune 2023-2030”

Asociația Energia Inteligentă a fost preocupată constant în ultimii ani de situația hidrogenului din domeniul energetic și se alătură punctului de vedere emis de către colegul nostru, domnul Ioan Iordache, Director Executiv al Asociației pentru Energia Hidrogenului din România și totodată membru AEI, pe care îl regăsiți în cele ce urmează:

„În calitate de Director Executiv al Asociației pentru Energia Hidrogenului din Romania  mă declar entuziasmat și întâmpin cu multă speranță proiectul Strategia Națională a Hidrogenului și Planul de acțiune 2023-2030 menit să ne ancoreze în contextul european al decarbonizării. Asociația, fiind unul dintre promotorii introducerii hidrogenului ca vector energetic, privește cu optimism elaborarea acestei strategii naționale ce vizează dezvoltarea unui cadru de reglementare dedicat tehnologiilor viitorului, în particular, pentru hidrogen. Cu toate că strategia a fost dezvoltată în trei etape, just ierarhizate (documentare extensivă, evaluarea de scenarii și definirea obiectivelor, elaborarea strategiei), trebuie să se țină cont de o a patra, deloc lipsită de importanță, resursa umană, componentă fără de care implementarea proiectului este dacă nu imposibilă, cel puțin fantezistă.

În prezent, în afară de comunitățile create în jurul Asociației la Râmnicu Vâlcea, Craiova, București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, doar în Universitatea Politehnica din București (UPB) și Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) din Bușteni, există posibilitatea ca cei care doresc să se pregătească în acest  domeniu, în care nu e suficient doar entuziasmul, ci se impun eforturi financiare și foarte multă răbdare, perseverență, dar mai ales un înalt profesionalism cât și foarte multă muncă de echipă și chiar sacrificii personale, fiindcă buna practică a altor țări nu poate fi, nici copiată mot a mot, și nici transferată ad-hoc.

Se știe foarte bine că elaborarea cadrului legislativ național în acest domeniu, ca și în multe altele, necesită un demers implementat cu multă prudență și anevoios, așa că se consideră că aici se impun primele semnale prin ridicarea conceptului de hidrogen regenerabil și cu amprentă redusă de carbon la rang de problemă prioritară din care statul să facă parte din soluție. Mecanismul de guvernanță pentru implementarea Strategiei Naționale  privind Hidrogenul  nu se poate baza doar pe ideea de implicare activă  a unor ministere și autorități fiindcă, dacă nu se vor găsi profesioniștii care să înțeleagă  știința care stă în spatele acestui concept tehnologic, economic și social, costurile inițiale ale investițiilor, deloc neglijabile, se pot  returna,  dacă nu sub formă de economii în viitor imediat, mai degrabă, sub forma unui climat propice unei vieți de calitate pentru copiii noștrii.

Asociația a fost implicată în diverse momente ale elaborării acestui proiect, chiar dacă acesta a fost publicat cu întârziere, și țin să subliniez că toți ne-am înhămat la o muncă grea care poate fi dusă la bun sfârșit dacă ne vom baza pe profesioniști de elită capabili să înțelegă și să reducă costurile financiare, materiale și sociale enorme pe care le presupune producerea de energie curată și să facă acest megaproiect viabil.”

Ioan Iordache

Director Executiv, Asociația pentru Energia Hidrogenului din România

RomaniaEnglishRussia