mai 26, 2024 RomaniaEnglishRussia

Trecerea tuturor consumurilor pe electric, duce la cele mai mari costuri pentru cetățeni comparativ cu alte soluții

Primul studiu privind convertirea energetică a unui oraș din România în full-electric, realizat de Asociația Energia Inteligentă, arată că din tre scenarii analizate (full electric, Mix energetic cu și fără termoficare), acesta ar aduce cele mai mari creșteri de costuri cu energia în următorii 25 de ani.


În cadrul studiului, s-au analizat trei scenarii:

Scenariul 1 – Mix energetic fără termoficare
o reabilitarea termoenergetică a imobilelor la nivelul clasei energetice A
o amplasarea de panouri fotovoltaice pe acoperișurile publice și private cu echilibrarea surplusului de energie electrică în baterii și acoperirea parțială a necesarului de energie electrică a consumatorilor casnici în limita producției:
o amplasarea de panouri termosolare pe acoperișurile publice și private care să producă ACM, cu asigurarea surplusului de energie în lunile reci cu energie electrică.

Scenariul 2 – Full Electric
o reabilitarea termoenergetică a imobilelor la nivelul clasei energetice A
o amplasarea de panouri fotovoltaice pe acoperișurile publice și private cu echilibrarea surplusului de energie electrică în baterii și acoperirea parțială a necesarului de energie electrică a consumatorilor casnici în limita producției:
o amplasarea de panouri termosolare pe acoperișurile publice și private care să producă ACM, cu asigurarea surplusului de energie în lunile reci cu energie electrică.
o eliminarea gazelor naturale din mixul energetic al orașului și înlocuirea cu energie electrica pentru încălzire, apa caldă menajeră (ACM) și preparare hrană.
o convertirea totală a mobilității urbane pe mașini electrice, atât la nivelul transportului urban, cât și a celui privat.


Scenariul 3 – Mix energetic cu termoficare
o reabilitarea termoenergetică a imobilelor la nivelul clasei energetice A
o amplasarea de panouri fotovoltaice pe acoperișurile publice și private cu echilibrarea surplusului de energie electrică în baterii, și acoperirea parțială a necesarului de energie electrică a consumatorilor casnici în limita producției:
o amplasarea de panouri termosolare pe acoperișurile publice și private care să producă ACM, cu asigurarea surplusului de energie în lunile reci cu energie electrică.
o reducerea masivă a cantității de gaze naturale din mixul energetic al orașului și înlocuirea cu energie termică prin reconstruirea parțială a sistemului de termoficare, în folosirea pompelor de căldură în zonele marginale ale imobilelor unifamiliare și folosirea energie electrice pentru noile zone de consum pentru încălzire.
o convertirea parțială a mobilității urbane pe mașini electrice, atât la nivelul transportului urban, cât și a celui privat.


În toate scenariile, rolul de autoproducător a energiei electrice și termice, reabilitarea termică a clădirilor, este propus să fie realizată de către Primărie, pentru a exista o abordare sistematică, cu recuperarea investițiilor din impozite și alte tarife. În toate scenariile sunt necesari 25 de ani pentru a converti energetica actuală a orașului.
Investițiile estimate a fi realizate de către Municipalitate se prezintă, astfel:

 • Scenariul 1 : 440 – 340 mil euro
 • Scenariul 2 : 656 – 512 mil euro
 • Scenariul 3 : 474 – 373 mil euro
 • Investițiile medii estimate a fi realizate în medie de către fiecare gospodărie se prezintă, astfel:
 • Scenariul 1 : 1 – 2 mii euro
 • Scenariul 2 : 5 – 15 mii euro
 • Scenariul 3 : 4 – 10 mii euro

 • Analizând costurile medii cu energia + impozitele achitate pentru aplicarea politicilor energetice pentru scenariile considerate în orașul unde s-a realizat analiza, se desprind următoarele:
 • în toate scenariile costurile cu energia și combustibilii, vor crește în următorii 25 de ani cu 44% – 130%
 • în următorii 12 ani costurile cu energia și combustibilii, sunt cu 14% – 25 % mai mici pe situația existentă față de aplicarea oricăroara dintre scenariile 1, 2 sau 3. Perpetuarea situației din prezent riscă să aducă costuri duble cu energia în următorii 25 de ani, cu 20% – 36% mai mari decât oricare din scenariile analizate.
 • costurile cele mai ridicate se obțin în situații trecerii tuturor consumurilor pe electric (Scenariul 2). În primii 12 ani cetățenii trebuie să plătească cu până la 224 de euro/an în plus față de situația actuală prezentă (cu 14% mai mult decât ar trebui să se achite dacă se păstrează situația actuală), în perspectiva anului 2050 cetățenii urmează să achitte cu cca 600 euro/an mai puțin (20% mai puțin decât ar trebui să se achite dacă se păstrează situația actuală)
 • costurile cele mai scăzute se obțin în situația trecerii parțiale pe mașini electrice, încălzirii cu pompe de căldură a clădirilor noi și a caselor individuale, dezvoltării unor rețele de termoficare etc. (Scenariul 3). Chiar dacă în primii 10 ani cetățenii ar trebuie să plătească cu până la 470 de euro/an în plus față de situația actuală (cu 25% mai mult decât ar trebui să se achite dacă se păstrează situația actuală), în perspectiva anului 2050 cetățenii urmează să achitte cu cca 1276 euro/an mai puțin (36% mai puțin decât ar trebui să se achite dacă se păstrează situația actuală) și cu 518 euro/an mai puțin față de scenariul trecerii consumurilor pe electric (19%)

Analizând ponderea costului cu energia în bugetul unei familii formate din 2 persoane care au un venit mediu pe economie, prezumând că nu va v-a exista o creștere a veniturilor reale în următorii 25 de ani, se poate observa că:

 • în prezent 14% din venituri se cheltuie cu energie și combustibilii
 • în anul 2050 ponderea cheltuielilor cu energia și combustibilii sunt:
  • 16% în cazul scenariului 3 – mix energetic cu termoficare
  • 19% în cazul scenariului 1 – mix energetic fără termoficare
  • 21% în cazul scenariului 2 – trecerea la full electric
  • 28% păstrării situației actuale

Aici puteți descărca prezentarea Studiului sistemelor energetice integrate în orașul Târgu Mureș.

RomaniaEnglishRussia