iulie 12, 2024 RomaniaEnglishRussia

Principiile de Tranzacționare a gazelor pe piața de gaze în condiții de concurență, nediscriminare și transparență propuse de Asociația Energia Inteligentă

Asociația Energia Inteligentă propune spre dezbatere ANRE-ului următoarele principii pentru Regulamentele ANRE de Tranzacționare a gazelor pe piața de gaze în condiții de concurență, nediscriminare și transparență, conform OUG 64/2016 de modificare a legii gazelor:

1. Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condițiile de concurență pe piata concurențială de gaze naturale (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^12)

2. Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condițiile de acces transparent și nediscriminatoriu a cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^12)

3. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale, în condiții concurențiale (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11)

4. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale în mod transparent, public (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11)

5. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale nediscriminatoriu (reglementări ce urmează a fi emise conform Legii 123, art 177 stabilite la alin (3^11)

6. Alte principii necesare a fi implementate pe piața de gaze pentru a asigura Tranzacționarea gazelor pe piața de gaze în condiții de concurență, nediscriminare și transparență.

În continuare vom detalia principiile atașate fiecărei obligații prevăzute de lege pentru emiterea de reglementări de către ANRE:

 1. Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condițiile de concurență pe piața de gaze naturale
 • Furnizorii de gaze sunt obligați să pună pe piață oferte de gaze în concordanță cu elementele stabilite prin propriile Ghidurile de Bune Practici pentru Vânzarea Gazelor în mod Concurențial, Transparent și Nediscriminatoriu.
 • Furnizorii de gaze sunt obligați să efectueze periodic rapoarte de autoevaluare a modului de ofertare și să facă dovada că aceasta se desfășoară în concordanță cu elementele stabilite prin propriile Ghidurile de Bune Practici.
 • Furnizorii sunt obligați să pună pe piață oferte de gaze în concordanță cu cererile de ofertă din piață, cel puțin sub aspectul pachetelor de cantitate, condițiilor de garantare, termenelor de plată etc.
 • Furnizorii realizează rapoarte publice prin care analizează periodic lunar, trimestrial, semestrial, anual cererile de ofertă care le sunt adresate, respectiv cererile de ofertă din piață și își adaptează oferta la toată gama de cereri de ofertă după un altgoritm propriu, motivat public.
 • Furnizorii sunt obligați sa efectueze periodic rapoarte de autoevaluare și să facă dovada că ofertele lor în piață răspund cererilor de oferte de pe piață.
 • Toate procedurile trebuie astfel realizate încât să nu fie afectat secretul comercial.

 1. Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condițiile de acces transparent și nediscriminatoriu a cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială
 • Obligația fiecărui furnizor de a publica pe site-ul propriu un Ghid de Bune Practici pentru Achiziționarea Gazelor în mod Concurențial, Transparent și Nediscriminatoriu care să conțină modul în care furnizorul își va achiziționa gazele. Aceste Ghiduri au ca și scop asigurarea transparenței intențiilor sale de cumpărare a gazelor pentru perioade multianuale, anuale, semestriale, trimestriale, lunare și zilnice. Ghidurile de Bună Practică trebuie să aibă fundamentată fiecare intenție stabilită.
 • În situația în care gazele sunt achiziționate pentru populație Furnizorul trebuie să-și stabilească suplimentar în cadrul Ghidurilor de Bună Practică, modul în care gazele achiziționate pentru populație sunt cele achiziționate în condițiile de minimizare a costului resurselor alocate și în același timp, furnizorul permite tratamentul egal și nediscriminatoriu a persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți
 • Obligația fiecărui furnizor de a publica pe site-ul propriu un Ghid de Bune Practici de Vânzare Gaze în mod Concurențial, Transparent și Nediscriminatoriu care să conțină modul în care furnizorul își va vinde gazele. Aceste Ghiduri au ca și scop asigurarea transparenței intențiilor sale de vânzare a gazelor pentru perioade multianuale, anuale, semestriale, trimestriale, lunare și zilnice. Ghidurile de Bună Practică trebuie să aibă fundamentată fiecare intenție stabilită.
 • Obligația fiecărui furnizor de a publica pe site-ul propiriu, rapoarte periodice prin care să dovedească modul în care și-a realizat elementele autoimpuse prin propriile Ghiduri de Bună Practică pentru Achiziționare/Vânzare Gaze în mod Concurențial, Transparent și Nediscriminatoriu în achiziționarea și vânzarea gazelor naturale, cu expunerea motivelor pentru care nu au îndeplinit ceea ce și-au propus.
 • Obligația furnizorului să-si stabilească Proceduri care să asigure condițiile de acces transparent la gazele pe care le are în portofoliu a oricărui potențial client.
 • Obligația furnizorului să-si implementeze un sistem electronic public (care să permită descărcarea de fișiere xls), în care să se înregistreze orice solicitare de vânzare gaze adresată furnizorului (data primirii solicitării, punct de livrare, cantitate, preț solicitat, data soluționării, modul în care a fost soluționată).
 • Obligația furnizorului să realizeze periodic rapoarte publice de autoevaluare prin care să dovedească modul în care Procedurile care asigură condițiile de acces transparent răspund nevoilor publice și a modului în care comportamentul său în calitate de furnizor răspund cerințelor de transparență și nediscriminare.
 • Toate procedurile trebuie astfel realizate încât să nu fie afectat secretul comercial

 

 1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale, în condiții concurențiale

Consider că principiile propuse de ANRE la punctele A și C din documentul în discuție, se încadrează exclusiv la Regulile specifice pieței centralizate de gaze în condiții concurențiale, și asupra cărora voi face cateva completări evidențiate cu roșu:

 • Piață pentru produse spot – contracte standard de vânzare-cumpărare cu executare imediată sau cu executare până în cel mult 10 zile lucrătoare de la data manifestării acordului ferm de voință al părților prin tranzacția efectuată; Produsele tranzacționabile cu livrare fizică (profil constant) care vor fi oferite sunt următoarele: “în cursul zilei”, ”ziua următoare”, ”ziua d+i (i=1-9)”, ”sfârșit de săptămână (weekend) (sâmbătă – duminică)”, ”săptămâna următoare (luni – luni)”;
 • Piață pentru produse forward – contracte standard de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv de executare, de cel mult 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare de la data manifestării acordului ferm de voință al părților prin tranzacția efectuată, cu livrare în PVT; Produsele tranzacționabile cu livrare fizică (profil constant) care vor fi oferite sunt următoarele: ”săptămâna s+i” (i=2-52), ”luna l+i” (i=1-18 luni, ”trimestru gazier t+i” (i=1-6), ”sezon rece (1 octombrie – 1 aprilie)”, „sezon cald (1 aprilie – 1 octombrie)”, ”an gazier”;
 • Piață pentru contracte futures – contracte standardizate între doi parteneri, un vânzător și un cumpărător, prin care se vinde, respectiv se cumpără un activ suport – gaze naturale – la un preț stabilit în momentul încheierii tranzacției și cu executarea contractului, în PVT, la o dată viitoare (future), numită scadență; Produsele disponibile sunt: ”lună l+i” (i=1-???), ”trimestru gazier t+i” (i=1-???), ”sezon cald (1 aprilie – 1 octombrie)”, ”sezon rece” (1 octombrie – 1 aprilie), ”an gazier”;
 • OTC (Over-the-Counter) – Operatorul pieței centralizate pune la dispoziția participanților o platformă online pentru licitații și pentru încheierea contractelor bilaterale – pentru produse nestandardizate cu livrare fizică; Produsele oferite spre tranzacționare sunt definite de către participanții care inițiază ordinul de tranzacționare, iar contractele utilizate sunt contracte standard, de tip EFET.
 • Pentru tranzacționarea gazelor naturale pe piețele centralizate clauzele contractuale sunt standardizate pentru produsele spot, forward și contractele futures. Cantitatea tranzacționată – 1 MWh/h – standard. Se negociază doar prețul și cantitatea (multiplu de 1 MWh/h). Pentru tranzacțiile încheiate pe piața OTC contractele utilizate sunt contracte standard, de tip EFET, iar produsele oferite spre tranzacționare sunt definite de către participanții care inițiază ordinul de tranzacționare;
 • Vânzarea-cumpărarea de gaze naturale se face doar în PVT pentru produsele forward și contractele futures, iar pentru produsele spot și pentru contractele încheiate pe piața OTC, punctul de livrare poate fi intrare/ieșire în/din SNT sau PVT.
 • Tranzacțiile încheiate conform punctului anterior (fac precizarea că cca 10% din gazele livrate în România nu parcurg sistemul de transport, astfel încât OTS nu are posibilitate tehnică să le urmărească) vor fi notificate operatorului de transport și de sistem (OTS) de către operatorul pieței centralizate. În cazul contractelor futures, vor fi notificate în PVT operatorului de transport și de sistem (OTS) de către operatorul pieței centralizate numai contractele devenite contracte forward la scadență (pozițiile rămase deschise la data scadenței).
 • Prețul tranzacției rămâne fix pe perioada derulării contractului pentru toate tranzacțiile încheiate pe piețele centralizate;
 • Publicarea informațiilor se face zilnic de către operatorul pieței centralizate;
 • Tranzacțiile vor fi garantate prin intermediul unui organism de garantare, care poate fi operatorul pieței centralizate sau o terță parte (doar financiar sau financiar și fizic), în condițiile legii, pentru produsele spot și forward. Pentru contractele futures sunt folosite serviciile unei Case de clearing care asigură decontarea financiară, în conformitate cu regulile specifice acesteia. Aceasta operează conform cadrului de reglementare stabilit de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA);
 • Participarea efectivă la tranzacționare, pentru produsele spot și forward și contractele futures, este permisă în limita garanțiilor constituite la începutul zilei de tranzacționare/actualizate în cursul zilei în funcție de tranzacțiile încheiate/garanțiile suplimentare constituite în cursul zilei;
 • Platforma de tranzacționare este disponibilă pentru tranzacționare 24/7 pentru contractele spot, iar pentru celelalte tipuri de contracte este disponibilă în zilele lucrătoare, conform unui orar stabilit de către operatorul pieței centralizate;
 • Participanți: producători, titulari de licență de furnizare, OTS și UR (pentru echilibrare), OD, OÎ, clienți finali – doar pentru tranzacții de cumpărare; pentru contractele futures, participanții pot fi doar titulari de licență de furnizare membri de clearing;

 

 1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale în mod transparent, public

Consider ca principiile propuse de ANRE la punctele B din documentul în discuție, se încadrează exclusiv la Regulile specifice pieței centralizate de gaze în condiții concurențiale și asupra cărora voi face câteva completări evidențiate cu culoarea roșie:

 1. Publicarea informațiilor zilnice se face de către operatorul pieței centralizate, pe pagina proprie de internet, după cum urmează:

Pentru piețele contractelor spot și forward – informații publicate/actualizate zilnic de către fiecare operator de piață centralizată, în parte:

 • Volume tranzacționate – pentru fiecare produs oferit în parte;
 • Prețul mediu al zilei de tranzacționare – pentru fiecare produs oferit în parte;
 • Prețul mediu actualizat – pentru produsele tranzacționabile în cadrul unui interval mai larg de timp (de ex. pentru produsul „d+i”, prețul mediu se actualizează în fiecare zi < ziua „i” în care se tranzacționează produse pentru ziua „d+i („i” inițial)”, inclusiv produsul „ziua următoare” pentru ziua „d+i”);
 • Variația prețului mediu actualizat față de prețul mediu al zilei/prețul mediu actualizat al zilei anterioare – pentru fiecare produs oferit în parte;
 • Prețul de închidere al zilei de tranzacționare – pentru fiecare produs oferit în parte;
 • Variația prețului de închidere al zilei față de prețul de închidere al zilei anterioare – pentru fiecare produs oferit în parte;
 • Prețul la sfârșitul zilei de tranzacționare – pentru fiecare produs oferit în parte;
 • Variația prețului la sfârșitul zilei de tranzacționare față de prețul la sfârșitul zilei de tranzacționare anterioară – pentru fiecare produs oferit în parte;
 • Lista participanților înregistrați la piață;
 • Lista participanților activi în piață (în această listă sunt incluși participanții care au încheiat cel puțin o tranzacție în cursul zilei de tranzacționare).

Pentru piața OTC: – informații publicate zilnic de către fiecare operator de piață centralizată, în parte:

 • Detalii referitoare la fiecare tranzacție în parte: durata contractului, volumul aferent contractului, flexibilitatea livrărilor stabilită prin contract, prețul negociat/formula de preț agreată de părțile în tranzacție;
 • Lista participanților care au încheiat tranzacții în cursul zilei respective (se impune un prag minim de participanți pentru publicarea informațiilor)

Informațiile zilnice agregate vor fi publicate de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. pe pagina proprie de internet, după primirea informațiilor de la fiecare operator al pieței centralizate referitor la tranzactiile efectuate in PVT.

 

 1. Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale nediscriminatoriu
 • Obligația Operatorului Pietei Centralizate să efectueze periodic rapoarte publice privind concordanța între cererile de ofertă din piață și ofertele de pe piață, cel puțin sub aspectul pachetelor de cantitate, condițiilor de garantare, termenelor de plată, prețului etc. și să emită recomandări în piață.
 • Obligația Operatorului Pieței Centralizate să sesizeze instituțiile abilitate și să anunțe public orice potențial dezechilibru dintre cererea de ofertă și ofertă, imediat ce ea este identificată conform Ghidurilor de Bună Practică proprii.
 • Obligația Operatorului Pieței Centralizate de a răspunde propmpt cerințelor de emitere de noi instrumente, proceduri, instrucțiuni care să asigure buna funcționare a pieței.

 

 1. Alte principii necesare a fi implementate pe piața de gaze pentru a asigura Tranzacționarea gazelor pe piața de gaze în condiții de concurență, nediscriminare și transparență.

Orice viziune asupra sectorului gazelor naturale trebuie să plece de la necesitatea reconstruirii acestuia, de la 0, pas cu pas, cu plasarea TRANZACȚIEI în centrul viitoarei construcții a noului sector al gazelor naturale.

Toate activitățile din sectorul gazelor naturale (proiectare, construcție, explorare, exploatare, servicii aferente manipulării gazelor) trebuie să aibă un singur scop acela de a facilita tranzacționarea gazelor naturale cu scopul obținerii celor mai bune prețuri ale gazelor la un moment dat și pentru o anumită calitate a furniturii.

Astfel, considerăm necesară aplicarea urgentă a următoarelor principii:

 • Regândirea întregii legislații din domeniul gazelor naturale (primară și secundară), astfel încât toate activitățile din piața de gaze să aibă ca scop dezvoltarea tranzacționării;
 • Diseminarea detaliată și continuă a modului de realizare a tranzacțiilor, a realizării activității de proiectare, execuție, exploatare a conductelor nu ca un scop în sine, ci cu unicul scop de a dezvolta piața, de a crește numărul de tranzacții și a volumelor tranzacționate, la creșterea gradului de utilizare a infrastructurii, la determinarea tuturor actorilor din sectorul gazelor naturale să activeze cu scopul de a favoriza tranzacționarea gazelor;
 • Informatizarea sectorului gazelor naturale, pentru a asigura accesul rapid și detaliat la informații care să susțină tranzacțiile, la dezvoltarea pieții, la creșterea cererii de gaze, la reducerea costurilor din activitățile conexe;
 • Înființarea unei instituții pentru soluționarea litigiilor de pe piața de gaze (SAL), ca entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, de interes public, a cărei activitate să fie medierea conflictelor de pe piața de gaze;
 • Crearea unui departament specializat și puternic pentru Protecția Consumatorilor de Gaze, în cadrul ANPC, care să se autosizeze și să răspundă rapid și profesionist la toate sesizările consumatorilor de gaze naturale, cu scopul de a-i apăra pe aceștia, de a preveni acțiunile furnizorilor în afara legii și de a sancționa dur abuzurile;
 • Crearea unui department specializat și puternic în domeniul gazelor, în cadrul Consiliului Concurenței, care să se autosizeze rapid la orice potențială poziție dominantă din piață, cu scopul de a preveni, proteja, menține și stimula concurența, și de a sancționa dur abaterile de la principiile concurenței;
 • Infrastructura (de producție, transport, distribuție etc.) trebuie astfel proiectată, construită, regândită, exploatată cu scopul de a satisface orice tip de tranzacție, de a răspunde cerințelor pieței în mod eficient și eficace, de a nu mai fi o ”piatră de gâtul ofertei”, de a nu mai consuma inutil valoarea intrinsecă a gazelor naturale;
 • Definirea unei entități (Autoritatea Națională de Dispecerizare și Securitate Energetică), care să aibă acces legal la toate datele din sectorul energetic, sub obligația de confidențialitate, și care să prevină situațiile de criză/urgență prin analiza în ansamblu a problemelor energetice (gaz, țiței, electricitate, cărbune), transmițând avertizările corespunzătoare și care să aibă competențe să intervină în situații de criză în vederea dispecerizării corespunzătoare a surselor disponibile (a tuturor formelor de energie în mod unitar) pentru depășirea corespunzătoare a acestora. Legislația primară și secundară, pentru toate activitățile din piața de gaze trebuie să aibă ca scop dezvoltarea tranzacționării;

Se impune stabilirea unei Foi de Parcurs care să stabilească, modul de punere în aplicare a acestor principii și responsabilii cu această implementare.

Aceste principii au fost transmise prin email la ANRE, în data de 3.12.2017.

RomaniaEnglishRussia