martie 23, 2023 RomaniaEnglishRussia

HIDROGENUL în noua Lege nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

image description
image description

Membrii Asociației pentru Energia Hidrogenului din România salută apariția legii 34/27.03.20 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Mai jos sunt extrase pasajele referitoare la hidrogen:

LEGE nr. 34 din 27 martie 2017
privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Art. 3
În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) combustibili alternativi – combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel puțin parțial, drept substitut pentru sursele de combustibil fosil în furnizarea de energie pentru mijloacele de transport și care au potențialul de a contribui la decarbonizarea acestora și de a îmbunătăți performanța de mediu a sectorului transporturilor. Aceștia includ, în principal:
– electricity;
– hydrogen;

Art. 6.
….
(4) Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare competentă, notifică Comisiei Europene Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței de combustibili alternativi în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
….
Cap. III
Furnizarea energiei electrice, a hidrogenului și a gazului natural pentru transporturi

SECȚIUNEA a 2-a
Furnizarea hidrogenului pentru transportul rutier
ART. 9
(1) Autoritatea de reglementare competentă include în Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței de combustibili alternativi puncte de realimentare cu hidrogen accesibile publicului, până la data de 31 decembrie 2025, în număr corespunzător, pentru a asigura circulația autovehiculelor care funcționează cu hidrogen, inclusiv a vehiculelor cu pilă de combustie, atât în cadrul rețelelor naționale de drumuri, cât și la punctele și legăturile transfrontaliere, acolo unde este cazul.
(2) Punctele de realimentare cu hidrogen, prevăzute la alin. (1), accesibile publicului, instalate sau reînnoite începând cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cu specificațiile tehnice prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.
….
ANEXA NR. 2
SPECIFICAȚII TEHNICE

2. Specificații tehnice pentru punctele de realimentare cu hidrogen destinate autovehiculelor

2.1. Punctele de realimentare cu hidrogen situate în aer liber care distribuie hidrogen gazos utilizat drept combustibil pentru autovehicule sunt conforme cu specificațiile tehnice ale Standardului ISO/TS 20100 privind alimentarea cu hidrogen gazos.
2.2. Puritatea hidrogenului distribuit la punctele de realimentare cu hidrogen este conformă cu specificațiile tehnice ale Standardului ISO 14687-2.
2.3. Punctele de realimentare cu hidrogen utilizează algoritmi și echipamente de alimentare conforme cu Standardul ISO/TS 20100 privind alimentarea cu hidrogen gazos.
2.4. Conectorii de realimentare cu hidrogen gazos ai autovehiculelor sunt conformi cu Standardul ISO 17268 privind dispozitivele de conectare pentru realimentare ale autovehiculelor care funcționează cu hidrogen gazos.

image description

RomaniaEnglishRussia