iulie 12, 2024 RomaniaEnglishRussia

Evoluții pe piața de gaze naturale după liberalizarea pieței de gaze naturale în România

În baza temeiului legal stabilit prin adoptarea Legii 123 în anul 2012 a energiei electrice şi gazelor naturale şi Memorandumul Guvernului României cu FMI, BM și UE, privind stabilirea unei perioade tampon pentru liberalizarea pieței de gaze naturale se puneau bazele liberalizarii pieței de gaze din Romania. Memorandumul conținea un calendar de eliminare a preţurilor reglementate, care a demarat la 1 iulie 2013 și se finaliza în anul 2015 pentru consumatorii non casnici și în anul 2018 pentru consumatorii casnici.

Calendarul pentru eliminarea treptată a prețului reglementat al gazelor naturale la consumatorii casnici stabilea că la 1 octombrie 2018, prețul gazelor naturale achiziționate pentru consumatorii casnici să fie la un nivel de 119 lei/MWh. Prețul gazelor naturale achiziționate din producția internă în luna septembrie 2018 este la un nivel de cca. 73 lei/MWh, respectiv prețul stabilit pe piața liberă la finele Calendarului de dereglementare a prețului propus de Guvernul României este cu 46 lei/MWh mai mic decât prețul administrativ stabilit de Guvern.

La finele Calendarului de dereglementare a prețului gazelor propus de Guvernul României, prețul gazelor stabilit pe piața liberă este cu 63% mai mic decât cel stabilit administrativ de Guvern.

 

Calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gaze naturale pentru consumatorii casnici
Convergenţa preţurilor % Preţul producţiei interne lei/MWh Creştere preţ final %
01.12.2012 33 45.7 0
01.04.2013 33 45.7 0
01.07.2013 36 48.5 8
01.10.2013 37 49.8 2
01.01.2014 38 50.6 2
01.04.2014 41 51.8 2
01.07.2014 44 53.3 3
01.10.2014 46 54.6 3
01.01.2015 47 56.1 2
01.04.2015 49 58.9 3
01.07.2015 52 62 4
01.10.2015 54 64.1 3
01.01.2016 56 67.1 3
01.04.2016 60 71.7 3
01.07.2016 64 76.5 3
01.10.2016 66 78.5 3
01.01.2017 69 82 2
01.04.2017 73 86.9 2
01.07.2017 78 93 5
01.10.2017 81 96.5 3
01.01.2018 83 92.2 3
01.04.2018 89 106.3 3
01.07.2018 97 115.1 3
01.10.2018 100 119 3

 

Asociația Energia Inteligentă a realizat un studiu privind modul în care a evoluat piața de gaze naturale din România în perioada tampon  de 6 ani stabilită în anul 2012 pentru liberalizarea pieței de gaze. Analiza s-a bazat exclusiv pe datele publicate pe site-ul ANRE, și s-a rezumat la analiza prețurilor din luna mai a fiecărui an, datorită faptului că ultimul Raport de Piață a Gazelor Naturale publicat este cel al lunii mai 2018.

În urma analizei realizate putem să apreciem că în ce privește evoluția prețului gazelor naturale în România în perioada de liberalizare (2012-2018):

  • prețul mediu al gazelor naturale achziționate în vederea vânzării către clienții finali a crescut cu cca. 18% (prețul gazelor naturale din producția internă, import etc. ; preturi medii ale lunii mai)
  • prețul mediu al gazelor naturale achziționate din producția internă, în vederea vânzării către clienții finali a crescut cu cca. 36%
  • prețul mediu al gazelor naturale achziționate din import, în vederea vânzării către clienții finali a scăzut cu cca. 45% (ponderea importului diminuându-se mult în anul 2018 față de anul 2012)
  • tarifele de distribuție a principalilor operatori de distribuție gaze a crescut cu până la 21%
  • prețul reglementat la consumatorii casnici a crescut cu până la 25%
  • sumele percepute de furnizorii reglementați ca diferență între prețul reglementat al gazelor la populație, prețul mediu de achiziție al gazelor și tarifele reglementate de transport și distribuție au crescut cu până la 90 %lei/MWh

Concluzionând :

  • Evoluția prețului gazelor naturale din producția internă poate să fie explicată prin faptul că acest preț a fost ținut ani de zile la un nivel jos, pentru a permite acoperirea necesarului de consum cu gaze naturale din import care se găseau la un preț de până la 3 ori mai mare. Scăderea prețului gazelor naturale din import și reducerea ponderii importului în balanța de consum de gaze a determinat apariția unor corecții pe această categorie de preț și eliminarea intervenției statului în stabilirea unui preț al gazelor naturale din producția internă într-un mod arbitrar și uneori chiar părtinitor.
  • Evoluția tarifelor de distribuție gaze naturale ridică semne de întrebare coroborând cu activitatea investițională, operațional-calitativă și chiar cantitativă.
  • Evoluția prețului reglementat la consumatorii casnici nu își regăsește explicații doar în justificarea creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale și a tarifelor de distribuție, sumele percepute de unii furnizori reglementați ca diferența între prețul reglementat al gazelor la populație, prețul mediu de achiziție al gazelor și tarifele reglementate de transport și distribuție crescând mult în ultimii ani.
RomaniaEnglishRussia