iulie 12, 2024 RomaniaEnglishRussia

Analiză – Prețul gazelor naturale din România s-a aliniat, ireversibil, la nivelul prețurilor din Europa

Ultimii 3 ani piața de gaze naturale a trecut prin multiple crize și a suferit de o volatilitate mare în ceea ce privește prețul de achiziție al gazelor naturale. O concluzie importantă care se poate desprinde este faptul că prețul gazelor naturale din România s-au aliniat la nivelul prețurilor gazelor naturale din Europa, probabil într-un proces ireversibil.

Urmărind evoluția prețurilor gazelor naturale achziționate pe TTF (SPOT) Olanda și BRM-PMP România, se poate observa că prețul mediu ponderat al gazelor tranzacționate pe BRM TTF Gas Futures, urmărește fidel prețurile TTF Gas Futures de pe Bursa de gaze din Olanda (cea mai reprezentativă bursă de gaze pentru Europa). Această observație este considerentul pentru care facem comparația între cele două produse în continuarea analizei.

Gradul mic de funcționare al pieței de gaze din România arată că piața românească a reacționat mai lent la unele creșteri care s-au produs la nivel European, dar a reacționat și mai lent la corecții de preț care sau produs în piață  (prețurile după ce au crescut, nu au mai scăzut în România la fel de mult ca în Europa). Nefuncționarea pieței de gaze din România face ca practic în ultimul an, Prețul Mediu Ponderat (PMP BRM) să fie mai ridicat decât prețul SPOT de pe bursa din Olanda – TTF.

*) PMP – Prețul mediu ponderat a fost calculat ca o medie ponderată între cantitățile și prețurile gazelor naturale livrate în luna de referință. Această calculație se bazează pe contractele încheiate pe termen mediu și lung, precum și pe cantitățile livrate prin tranzacțiile derulate pe piața intraday și cea pentru ziua următoare.

Încercând să facem o comparație mai exactă între modul în care a evoluat prețul mediu al gazelor achizitionate în Europa și România, am estimat evoluția prețurilor medii achiziționate în Europa, pe baza datelor  Eurostat si a altor date publice naționale și le am comparat cu evoluția Prețului Mediu Pomnderat de pe BRM (acesta nu este prețul la consumatorul final), desprinzându-se aceeași concluzie: prețul gazelor achiziționate în România este similar cu prețul mediu al gazelor achiziționate în Europa. Totuși putem aprecia că au existat momente în ultimii 3 ani când prețul mediu al gazelor a fost ușor mai ridicat mai ridicat în Romțnia decât media europeană (sigur prețul efectiv plătit de populație nu a fost atât de mare datorită schemei de plafonare și a achitării de către stat a diferenței între prețul pieței și prețul de facturare până la jumătatea anului 2023). 

Analizând cotațiile prețurilor de vânzare a gazelor naturale în Eruopa (TTF Gas Futures) și în România (BRM GasForward,) pentru următorul an se poate observa că în primul trimestru al anului 2024 cotațiile de preț pentru contracte GasForward pe BRM sunt mai mari decât cele din Europa. Cotațiile TTF Gas Futures din Europa (pentru România există cotații doar pentru trimestrul I 2024), sunt într-o ușoară scădere pentru prima jumătate a anului 2024, după care ele se vor corecta până la nivelul celor din toamana acestui an.

Luând în considerare cotațiile prețurilor gazelor naturale pentru iarna 2023/2024, apreciem că prețul gazelor naturale la consumatorul final va fi mai mic cu cca 13% față de iarna trecută (o factură mai mica la o casă cu până la 100 lei/luna). Dar pe actualele cotații, facturile din iarna 2024/2025 ar fi la fel de mari ca anul trecut.

Conform acestei prognoze, în anul 2024 statul nu are de achitat nici o sumă pentru compensarea facturilor la gazelle naturale.

Prețul gazelor în contractele de vânzare gaze, care sunt suspendate până în 31 martie 2025, sunt la un nivel de cca 0,55 lei/kWh, preț care cel mai probabil va rămâne valabil cel puțin până în vara anului 2025. Astfel, în lipsa unei Strategii Post Plafonare a Prețului, consumatorii finali vor fi obligați să achite începând cu data de 1 aprilie 2025, dată la care încetează schema de plafonare/compensare,  un preț dublu față de prețul actual.

RomaniaEnglishRussia