iulie 12, 2024 RomaniaEnglishRussia

10 motive pentru care România trebuie să instaleze reactoare modulare mici.

În perspectiva anului 2050, necesarul de energie electrică securitară a României, și care pot asigura flexibilitate între variabilitatea producției de energie electrică din surse regenerabile și volatilitatea consumului (care va fi bazat în mare parte pe energie electrică),  poate fi rezolvată doar cu reactoare nucleare mici, în absența energiei electrice produse din cărbune și gaz. În aceeași perspectivă încălzirea marilor aglomerări urbane se poate baza pe energia termică furnizată de aplicațiile nucleare mici, posibil de amplasat în proximitatea localităților.

Apreciez că Romania are mai multe avantaje prin continuarea dezvoltării proiectelor SMR:

 • întreaga clasă tehnologică a SMRurilor și-a dovedit benefiicile pentru securitate energetică, decarbonizare, decarbonizarea industriilor grele, dar și alte beneficii dincolo de producerea de energie curată, intermitentă, prin aplicațiile care există în prezent (producerea de hidrogen verde, desalinizare etc). Ele sunt complementare atât cu reactoarele de dimensiuni mari, cât și cu sursele de energie regenerabile, prin modularitate și flexibilitate, și prin posibilitatea de a fi amplate în zone isolate sau pe locul fostelor termocentrale.
 • prin dezvoltarea proiectelor SMR, România are oportunitatea de a deveni un lider regional pentru dezvoltarea acestor tehnologii, cu oportunități majore, pentru securitatea energetică a României,
 • România are posibilitatea pentru dezvoltarea lanțului de furnizori, putând devenii potențial centru de producție și asamblare a componentelor și centru de pregătire a viitorilor operatori, precum și operator preferat pentru celelalte centrale SMR în dezvoltare în Europa
 • singura tehnologie SMR din lume, aprobată de cel mai riguros reglementator nuclear din lume, US NRC este cea dezvoltată de NuScale.
 • există un interes crescut pentru implementarea tehnologiei SMR la nivel global, dar și European, la care România care a avut numeroase premiere Europene și Mondiale în domeniul energiei nu poate să nu fie parte.
  • US, Canada, Franța, Marea Britanie, Polonia, Cehia, Estonia, Slovacia, Bulgaria sunt state care sunt interesate să dezvolte SMR și fac deja primii pași în dezvoltare. Este chiar o competiție a țărilor pentru a avea întâietate în dezvoltare pentru că prima țară din Europa care va instala SMR va câștiga și numeroase beneficii: industria și forța de muncă locală vor putea fi implicate în dezvoltarea proiectelor regionale – asta însemnând locuri de muncă și taxe plătite la bugetul de stat și local, dezvoltare regională.
  • În luna noiembrie 2023, Comisia Europeană a anunțat oficial crearea unei Alianțe Industriale dedicată reactoarelor modulare mici (SMR) care se va concentra pe accelerarea implementării acestor tehnologii și pe asigurarea unui lanț de aprovizionare puternic al UE, inclusiv a unei forțe de muncă calificate. Comisia Europeana recunoaste contributia pe care SMRurile o pot aduce la decarbonarea sectorului energetic, precum și celelalte beneficii, printre care menținerea și crearea de locuri de muncă
 • Tehnologiile SMR, inclusiv tehnologia SMR NuScale, sunt susținute de Guvernul Statelor Unite, iar România are un parteneriat strategic, de lungă durată cu SUA în domeniul energeticii nucleare
 • Tehnologia SMR este una solidă și se bazează pe  o tehnologie cu o istorie de peste 60 ani de operare în siguranță, în peste 300 centrale din lume.
 • România are experiență să se implice în dezvotarea unui proiect SMR la această amploare:
  • are 27 ani de operare în siguranță a unui reactor nucler;
  • un reglementator riguros, CNCAN, care deja a aprobat documentul Bază de Autorizare care va facilita implementarea procesului de autorizare pentru toate etapele de dezvoltare a centralei nuclearoelectrice SMR din România.
 • România are un lanț de furnizori în industria nucleară care pot contribui la dezvoltarea proiectelor și un sistem de învățământ la cele mai înalte standarde, în domeniul ingineresc
 • zona de excludere pentru centrala SMR cu 6 module și o capacitate de 462 MW este perimetrul amplasamentului și nu este necesară evacuarea populației din zonele adiacente.
  • în noiembrie 2022, NRC (Comisia de Reglementare Nucleară din Statele Unite ale Americii) a emis Raportul final de evaluare a securității nucleare (FSAR) care include și informații privind stabilirea zonei de excludere și a zonelor de planificare la urgență.
  • pentru comparație, la CNE Cernavodă, zona de excludere pentru centrala care are 1400 MW (de aproape 3 ori mai mult decât centrala SMR de la Doicești), este de 1 km.

Viitorul energetic al României, fără aportul energiei nucleare este unul nesecuritar. SMR-urile alături de capacitatea de echilibrare a sistemelor de energie electrică, poate juca un rol important în încălzirea marilor aglomerări urbane în perspectiva anilor 2050.

RomaniaEnglishRussia