februarie 26, 2024 RomaniaEnglishRussia

România trebuie să se aștepte la creșterea prețului energiei electrice datorită măsurilor luate în alte țări

România este obișnuită să și analizeze situația energetică din perspectiva analizei interne a cererii și capacităților de producție, o abordare care nu mai are nici o valoare practică, în contextul marilor și deselor mișcări care se produc în țările vecine, urmare a unor decizii strategice privind capacitățile de producție sau de transport.

Germania își propune să renunţe la energia atomică din anul 2022, acest aspect ia determinat pe traderii de energie din Germania să înceheie contracte de achiziție energie electrica din diferite țări europene, cu livrare în anul 2022, în scopul asigurării livrării energiei necesare, urmare a reducerii capacităților de producere a energiei nucleare. Romania nu este ocolită de aceste practici. Acest aspect, va determina o nouă creștere a prețului energiei electrice în anul 2022. Anul 2021 a fost anul creșterii prețului energiei electrice urmare a diferenței între cererea și oferta din România, fapt ce a adus în primele 6 luni o creștere la consumatorul final de 24% și probabil că va adduce o creștere de 34% până la finele anului .

Datorită unor decizii de reducere a capacităților de producere a energiei electrice din surse nucleare, o nouă creștere de pret a energiei electrice în Europa, în anul 2022 și în anii următori. Decizia Germaniei de a renunța la energia nucleară este apreciată că adduce creșteri ale prețului energiei între 50-80%. Decizii din alte țări europene privind reducerea capacităților de producție a energiei electrice care nu se încadrează în principile taxonomiei, probabil că va conduce la alte creșteri ale prețului energiei electrice. La acestea se adaugă investițiile majore care urmează a fi realizate în noile capacități de producție a energiei electrice în conformitate cu direcțiile Grean Deal. Toate aceste aspecte vor determina continuarea creșterii prețului energiei și în anul 2022, și anii următori. Autoritățile au datoria să informeze consumatorii români, casnici și industriali, asupra viitoarelor tendințe ale prețului la energie.

România trebuie să se obișnuiască să și reanalizeze conceptul de Securitate Energetică și Siguranță în Livrare în raport cu decizile, activitățile și acțiunile care se desfășoară în întreaga Europa, și să înțeleagă ca politicile și programele de acțiune nu mai sunt apelativul exclusiv al decizilor naționale.

Urmează o decadă de creșteri ale prețului la energie, iar rata acestor creșteri depind de politicile naționale, și mai ales de înțelegerea necesității schimbării  conceptului de abordare de tip “insulă” cu cea de “federație”, în planurile viitoare de măsuri.

RomaniaEnglishRussia