iunie 15, 2021

Misiunea Societății Auditorilor și Managerilor Energetici din România

Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România reprezintă comunitatea profesioniștilor din domeniul eficienței energetice, susține și se implică activ în dezvoltarea durabilă a României prin creșterea eficienței energetice în sectorul energetic, industrial și cel al comunităților urbane și rurale.