noiembrie 28, 2020

O bursă, două burse? Nu aceasta este întrebarea.

Un scandal apărut pe piața de gaze legat de inițiativa legislativă prin care se dorește impunerea unei singure burse de gaze pe piața de gaze. Ideea nu este rea în esență, chiar dacă problema nefuncționalităților crase din această piață nu se datorează burselor și trebuia început cu asigurarea mecanismelor de funcționare a pieței și nu a instrumentelor (bursiere). În lipsa mecanismelor de funcționare a pieței, cu una sau două burse, vom avea în continuare derapaje pe piața de gaze.

Sistemul de tranzacţionare al gazelor naturale, în România, se realizează din anul 2013 și prin intermediul a două platforme, ambele complet funcţionale: OPCOM și BRM.

Analizând modul în care aceste platforme au funcționat în ultimii ani, considerăm că:

  • OPCOM si a dovedit lipsa de capacitate, în acești 3 ani, de a oferii produse și o platformă care să atragă clienții. La fel ca la majoritatea ”companiilor de stat” are nevoie de a I se crea o situație monopolistă pentru a și dovedii capabilitatea în piață. Comportamentul tipic românesc, prin care îți dovedești calitatea managerială pe piață doar ”când ți se bagă în straiță” prin intermediul reglementarilor, legilor    nu recomandă astăzi, cu nimic alegerea OPCOM ca fiind bursa de gaze care trebuie să rămână în România, ca bursă unică. Simpla analiză a rapoartelor de activitate bursieră pe piața de gaze din ultimii 3 ani o descalifică.
  • BRM deși s-a comportat bine sub aspectul produselor și pașilor întreprinși în ultima perioadă, consider că nu a asigurat suficiente elemente de transparență, concurență și nediscriminare. Analiza puținelor date publice, care se găsesc pe site-ul BRM, determină ridicarea a numeroaselor semne de întrebare asupra modului în care anumite tranzacții sau derulat și a jocurilor care s-au făcut în piață, folosindu-se platformele BRM cu sau fără știrea acestora. Este adevărat că aceste elemente trebuiau supravegheate de instituții abilitate și intervenit ori de câte ori existau suspiciuni asupra modului în care au fost realizate anumite tranzacții, cu aplicarea prevederilor legislației în vigoare, inclusiv posibilitatea suspendării/retragerii licenței de funcționare. În lipsa unor anchete și a unor hotărâri ale instituților abilitate de încălcare a legislației și/sau concurenței, orice intenție de desfințare a BRM este abuzivă.

 

În acest context al experiențelor din piața de gaze, determinate de funcționarea celor două entități  bursiere, dar luând în considerare normalitatea existenței unei singure burse pe piața din România, apreciem că este posibilă derularea următoarelor abordări democratice, teoretice:

  1. Asigurarea unui cadru concurențial de desfășurare a activității pentru o perioada de 2 ani și selectarea acelei entități care atinge cea mai bună performanță
  • Solicitarea instituțiilor abilitate, să prezinte rapoarte privind funcționarea și performanța celor două entități bursiere, pentru a se elimina orice suspiciune asupra activității lor.
  • Eliminarea tuturor piedicilor instituționale, care pot vicia reala competiție dintre ele.
  • Stabilirea criterilor de performanță care vor departaja în următorii 2 ani cele două entități și care va duce la alegerea entității unice care va rămâne pe piața de gaze
  1. Desființarea prin lege a licenței de administrare a piețelor centralizate, retragerea licențelor celor doua entități și înființarea unei licențe de administrare a pieței de gaze cu stabilirea criterilor de selecție transparente, unitare și echitabile, și organizarea unei licitații pentru obținerea licenței de administrare a pieței de gaze.

Lămurirea acestei incertitudini care planează pe piața de gaze de aproape un an, trebuie realizată cât se poate de repede și să se treacă rapid la rezolvarea adevăratelor și multora dintre problemele sectorului gazier, care trebuie obligatoriu resetat. Trebuie pus Punct și reluat de la Capăt, construcția pe principi corecte a pieței de gaze din România.

Cert este că lucrurile trebuie să se schimbe, nu prin folosirea abuzivă a legii ci prin abordări democratice și profesionale.

Material preluat de pe www.dumitruchisalita.ro