mai 31, 2020

Hidrogenul la Cluj-Napoca, SME 2017

2017

Energia și problemele pe care le cauzează sunt teme de continuă actualitate care preocupă comunitatea științifică și tehnică. Soluțiile la scară planetară, regională și națională, presupun o abordare multilaterală amănunțită care condiționează factorii decidenți la elaborarea de strategii adecvate de dezvoltare economico-socială, care să țină cont atât de situația actuală dar și de perspectivele asigurării resurselor de energie primară. Omenirea se află într-o fază de tranziție de la o economie dominată de sursele clasice spre una care să integreze și pe cele alternative, fapt ce necesită o colaborare și o abordare multidisciplinară privind producerea, transportul, distribuția și utilizarea energiei. Unul din noile elementele atât integrante cât și importante ale concatenatei infrastructuri energetice va fi, printre altele, și hidrogenul.
O parte din aceste aspecte vor fi dezbătute în cadrul Conferinței „ȘTIINȚA MODERNĂ ȘI ENERGIA” SME 2017, Ediția a XXXVI-a, 17-19 Mai 2017, Cluj-Napoca.
Începând cu ziua de 18 Mai se va desfășura secțiunea ENERGII REGENERABILE ȘI HIDROGEN. Se face precizarea că energia hidrogenului a fost tematică constantă la această conferință de-a lungul ultimelor ediții, dovadă fiind și prezența Asociației pentru Energia Hidrogenului din România printre co-organizatori. Dintre ceilalți co-organizatori se amintesc: AIIR – Asociația Inginerilor de Instalații din România, Filiala Transilvania; Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI Râmnicu-Vâlcea și Facultatea de Instalații din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
Comitetul științific va fi alcătuit din reprezentanți ai principalelor centre universitare din țară și a unor importante institute de cercetare-dezvoltare, precum și colaboratori din străinătate.
În cadrul lucrărilor conferinței se prevede prezentarea unor lucrări de interes deosebit în plen și secțiuni. Lucrările conferinței vor fi editate într-un volum dedicat specialiștilor din domeniu, coordonat de specialiștii Asociației Inginerilor de Instalații din România – Filiala Transilvania.
Ca de obicei, organizatorii își rezervă dreptul de a nu dezvălui toate informațiile privind derularea evenimentului întrucât doresc să surprindă în mod plăcut participanții.