noiembrie 29, 2021

Prima sesiune de lucru în cadrul proiectului Noul Model al Sistemului Energetic Românesc

Începutul lunii septembrie a marcat prima sesiune de discuții în cadrul Grupului de Lucru dedicat Noului Model al Sistemului Energetic Românesc, inițiativă promovată de Asociația Energia Inteligentă și susținută de Future Energy Leaders România, programul de tineret al CNR – CME.

Întâlnirea a avut rol de planificare, respectiv de organizare a modului de lucru și s-a bucurat de participarea reprezentanților unor companii importante care activează în sectorul energetic sau în domenii adiacente, precum: Nuclearlectrica, Transelectrica, E.ON, ENGIE, Tenaris și Alro.

Cu ocazia ședinței de lucru au fost stabilite, pe bază de vot, persoanele responsabile de coordonarea și organizarea sesiunilor de lucru, după cum urmează:

Dumitru CHISĂLIȚĂ – coordonator al grupului de lucru, președinte al Asociației Energia Inteligentă;

Rareș HURGHIȘ – secretar general al grupului de lucru, Public Affairs Manager al Future Energy Leaders România;

Georgian ALBU – responsabil de comunicare și relația cu mass-media, specialist în politici publice în domeniul energiei al Asociației Energia Inteligentă;

Claudia CANDALE și Cristina PĂUN – raportori ale ședințelor de lucru, membre ale Future Energy Leaders România.

În conformitate cu cele agreate, ședințele de lucru urmează să aibă loc bilunar. Funcție de gradul de disponibilitate al participanților la grupul de lucru numărul de sesiuni poate fi ajustat, iar în perioada următoare accentul va fi pus pe sesiuni de brainstorming.

Pe această cale, mulțumim celor care și-au exprimat interesul de a contribui prin transferul de know-how, pentru a facilita creionarea conceptului unui Nou Model al Sistemului Energetic Românesc.

Totodată, Asociația Energia Inteligentă este onorată să anunțe intenția de aderare și a altor companii reprezentative din sectorul energetic, pe care le vom anunța parcurs.