Language

iulie 4, 2022

Rețelele de gaz – revizuirea normelor UE

2 martie 2021, orele 10.00 – 11.30

Asociația Energia Inteligentă și RomCapital Invest vă invită la masa rotundă ” Rețelele de gaz – revizuirea normelor UE ” prin care ne propunem să aducem spre dezbatere intenția Comisiei Europene de revizuire a actelor normative menționate în continuare și posibilele sale efecte asupra companiilor din domeniul producerii și transportului de gaze naturale. Evenimentul se va desfășura online și se adresează producătorilor, transportatorilor, distribuitorilor și operatorilor de înmagazinare din sectorul gazelor naturale.

În conformitate cu noua strategie Green Deal, piețele de energie vor trebui să se transforme pentru a putea atinge obiectivul ca emisiile de dioxid de carbon să ajungă la net-zero până în anul 2050. Pentru a reuși îndeplinirea acestor ținte, UE trebuie să treacă printr-o perioadă de tranziție care să reconfigureze sistemul energetic, respectând principiul investițiilor sustenabile.

Comisia Europeană își propune pentru anul 2021 inițierea a o două acțiuni legislative în sectorul de gaze naturale din Europa:

  • Revizuire a Directivei 2009/73 / CE a Parlamentului European și a Consiliului European din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55 / CE
  • Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la transportul gazelor naturale și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1775/2005

În acest sens a elaborat ”Pachetul de decarbonizare a piețelor de hidrogen și gaze”, un document prin care își propune să informeze părțile interesate despre planurile Comisiei, astfel încât acestea să se informeze și să poată participa eficient în activitățile de consultare viitoare. Obiectivul acestei inițiative este de a asigura un cadru de piață adecvat pentru a sprijini realizarea obiectivelor climatice stabilite prin Green Deal.

Toate părțile implicate sunt invitate in mod special să își prezinte punctele de vedere asupra înțelegerii de către comisie a situației actuale, asupra problemelor identificate și a soluțiilor posibile și să facă disponibile orice informații relevante pe care le pot avea, inclusiv referitor la posibilele efecte ale diferitelor opțiuni.

Agendă propusă:

10:00 – 10:10Înregistrare participanți  ZOOM
10.10 – 10:20Cuvânt introductiv Modificarea normelor privind Rețelele de gaze Viziunea UE și impactEuroparlamentar Cristian BUȘOI
10:20 – 10:30România – al doilea producător de gaze din UE Obiective și direcții strategiceSecretar de Stat Nicolae HAVRILEȚ
10:30 – 10:45Rețelele de gaze – revizuirea normelor UE Principalele modificări și impact estimatAsociația Energia Inteligentă Dumitru CHISĂLIȚĂ
10:45 – 11:00Perspective privind finanțarea proiectelor de Înlocuire treptată a gazelor naturale și asimilarea gazelor regenerabileRomCapital Invest Cristina BĂDICĂ
11:00 – 11:30Discuții libereToți participanții