ianuarie 19, 2022

Proiectul de Țară: Punct și de la Capăt pe Piața Gazelor Naturale în 10 Pași

punctRomânia s-a scufundat continuu în ultimii 25 de ani, ajungând la punctul în care s-au atins și chiar depășit multe limite critice. Sectorul gazelor se confruntă în general cu aceleași probleme cu care se confruntă întreaga societate.

În absența unei viziuni, predomină ipocriziile

Distrugerea unor sisteme, depășite, dar funcționale a adus instabilitate și haos. Ne frământăm adesea astăzi să descoperim cauzele problemelor noastre, când ar trebui să ne uităm la soluțiile găsite (theoretic corecte) la unele probleme din trecut:

 • spargerea ROMGAZ-ului (2000) – a determinat distrugerea unui sistem funcțional, este adevărat etatist, dar aceasta s-a realizat înaintea construirii noului sistem bazat pe economia de piață.
 • instituții publice de reglementare a pieței gazelor  (2000) – copiate după modelul celor din occident, dar în care angajările s-au făcut în mare parte pe criterii politice și adesea folosite pentru a răspunde unor interese particulare,
 • privatizările strategice (2004) – au determinat eficientizarea activității și creșterea productivității muncii, în aceste companii, dar fără ca reducerile de costuri să se regăsească în bugetul de stat (prin dividende, impozit pe profit etc.) sau în funcționarea pieței sau chiar în reducerea de preț,
 • privatizarea unor pachete minoritare (2008 – 2012) – care trebuiau să aducă acționari dornici să îmbunătățească managementul acestor societăți, strategii de dezvoltare, dar realitatea a arătat că aceștia s-au dovedit interesați doar de obținerea unor profituri imediate,
 • managementul privat (2012) – care trebuia să aducă politici, eficiență, eficacitate, productivitate etc., încă se lasă așteptat.

În fapt haosul de astăzi din piața de gaze își are originea în deciziile luate în ultimii 15 ani.

Transformarea sistemului etatist în cel de capitalist, în sectorul gazelor naturale, rămâne la 25 de ani, departe de înțelegerea managerilor actuali, care caută (în puținele momente când o fac), doar îmbunătățiri pe termen scurt.

Ceea ce se greșește și se continuă să se greșească este desconsiderarea unității fundamentale ale acestui sector – oamenii (angajați ai Ministerului Energiei, ai ANRE ai operatorilor, furnizorilor, consumatorilor, proiectanților, constructorilor) și lipsa înțelegerii scopului existențial al sectorului gazelor naturale – vânzarea-cumpărarea gazelor. Oamenii din sector au nevoie unii de ceilalți pentru a produce rezultate, au nevoie de abilitatea de a învăța împreună cum să atingă obiectivul de bază al pieței – tranzacția.

Relația dintre instituțiile statului și participanții pe piață, relația dintre acționari și conducătorii societăților din sectorul energetic etc., este asemenea relației dintre profesor și elev (șef și subordonat, gardian și deținut, stăpân și sclav). Profesorul are răspunsul, elevul se străduiește să găsească răspunsul. Elevii știu când au găsit răspunsul potrivit, doar pentru că le spune profesorul. Elevii știu ce au de făcut, doar pentru a-l mulțumi pe profesor și a trece clasa. Operatorii, furnizorii, consumatorii, proiectanții, constructorii etc. încearcă doar să le facă pe plac Șefilor/Gardienilor/Stăpânilor, ratând șansa de a îmbunătăți sistemul care ar trebui, de fapt doar să-i servească pe clienți.

La această stare externă s-a adăugat o puternică criză organizatională și mai ales umană unde neștiința, frica, automulțumirea și comoditatea sunt elementele care s-au instalat încet, dar sigur în sectorul gazelor naturale.

Această situație se datorează comportamentului conducătorilor din instituții, care și-au asumat rolul de atotștiutori, de gardieni, de …în raport cu subalterni și de vasali în raport cu mediul politic sau grupurile de interese. Acest comportament se datorează calității oamenilor care ocupă aceste posturi și modului în care s-a format și dezvoltat piața (serviciilor și a produselor), bazată pe principii “100% românești”:

 • liberalizăm piața, dar NOI o controlăm;
 • transparentizăm totul, dar doar NOI vom cunoaște;
 • comentezi, te ASFIXIEM cu controale și te îngropăm în amenzi,

 

Descrierea Proiectului

Proiectul se adresează partidelor politice, inițiativelor civice, ONG-urilor etc. interesate de o ROMÂNIE NORMALĂ.

1.Construcția cadrului legal care să asigure o piață liberă și funcțională

  • Codul Gazelor Naturale (rescrierea Legii gazelor și intervenții asupra legislației conexe).
  • Eliminarea pieței reglementate a gazelor.
  • Obligarea producătorilor/furnizorilor de gaze din România să-și publice Ghiduri de bune practici în vânzarea gazelor naturale.
  • Completarea legislației anticoncurețiale și proceduri de investigare de urgență a acestor practici
  • Ghid de Bună Practică pentru alocarea gazelor măsurate
  • Introducerea noțiunii de capacitate rezervată zilnică în punctele existente pe întreg lanțul producție-transport-distribuție
  • Rescrierea Codului reţelei de transport de la 0
  • Codul Reţelei de Distribuție
  • Codul Depozitelor de Înmagazinare
  • Codul Pieţei Gazelor Naturale
  • Constituirea Operatorului de Echilibrare.
  • Introducerea mecanismelor de asigurare a flexibilităţii și funcționalității pieței.
  • Dezvoltarea unor sisteme ieftine de garantare
  • Informatizarea activității de pe piața de gaze
 1. Metode și măsuri de protecție a consumatorului vulnerabil
  • Strategia Guvernamentală de protejare a clienților vulnerabili
  • Numirea unei instituții care să aplice și coordoneze protejarea clienților vulnerabili
  • Codul de bună practică al furnizorilor licentiați în susținerea clienților vulnerabili
  • Modificări legislative cu scopul reducerii numărului clienților vulnerabili (preplata gazelor, aplatizarea curbei lunare de plată a gazelor).
 1. Regândirea activității de proiectare-execuție-exploatare a obiectivelor din sectorul gazier ca o acțiune destinată stimulării tranzacțiilor
  • Regândirea sistemului de Autorizarea persoanelor care activează în domeniul proiectării și construcției
  • Condiționarea specializărilor multiple la nivelul aceleiași persoane
  • Stabilirea incompatibilității între activitatea de proiectare, verificare și expertizare la nivelul aceleiași persoane
  • Obligativitatea expertizării de către experți independenți a lucrărilor din sectorul gazelor naturale ținând seama de oportunitate, utilitate, fezabilitate, fiabilitate, securitate, siguranță.
  • Regândirea filozofiei normativelor
  • Regândirea filozofiei standardelor de performanță
  • Regândirea filozofiei sistemelor de distribuție
  • Reengineringul sistemului de transport
  • Reengineringul activității de depozitare
  • Regândirea metodologiilor de tarifare
  • Sprijinirea înființării Uniunii Inginerilor de Gaze, entitate profesională responsabilă cu pregătirea, instruirea, dezvoltarea și sancționarea profesională
 1. Întărirea/înființarea de instituții cu responsabilități în asigurarea funcționării pe piața gazelor naturale
  • Înființarea unui centru de mediere și soluționare rapidă a litigiilor pe piața de gaze (SAL)
  • Înființarea unui centru de informare și diseminare a informațiilor pe piața gazelor
  • Schimbarea comportamentului organizațional al instituților cu responsabilități pe piața gazelor naturale
  • Departament specializat pentru Protecția Consumatorilor de Gaze, în cadrul ANPC, cu proceduri care să le permită să se autosesizeze și să răspundă rapid și profesionist la toate sesizările consumatoriilor de gaze naturale, cu scopul de a-i apăra pe aceștia, de a preveni acțiunile furnizorilor în afara legii și de a sancționa dur abuzurile
  • Departament specializat în cadrul Consiliului Concurenței, cu proceduri care să le permită să se autosizeze rapid la orice potențială poziție dominantă din piață, cu scopul de a preveni, proteja, menține și stimula concurența, și de a sancționa dur abaterile de la principiile concurenței.
 1. Înființarea Autorității Naționale de Dispecerizare și Securitate Energetică
  • Înființarea unei entități cu rol de Autoritatea Națională de Dispecerizare și Securitate Energetică unică pentru toate formele de energie
  • Îndeplinirea rolului de Autoritate Competentă (AC) în domeniul gazelor naturale, asigurarea securității activității offshore, în constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 1. Integrarea României în Uniunea Energetică sub aspectul pieței de gaze
  • Numirea entității responsabile de integrarea României în Uniunea Energetică
  • Elaborarea strategiei de integrare în Uniunea Energetică
 1. Dezvoltarea și perfecționarea resursei umane în sectorul gazelor naturale
  • Numirea entității responsabile de securitatea resursei umane necesare funcționării setorului gazier
  • Dezvoltarea de programe de studii și perfecționare în conformitate cu cerințele pieței de gaze
 1. Dezvoltarea investițiilor și eliminarea barierelor investiționale în sectorul gazelor naturale
  • Eliminarea limitărilor privind accesul la terenuri
  • Eliminarea limitărilor care fac imposibilă folosirea drumurilor publice pentru construcția obiectivelor gaziere
  • Simplificarea proceselor de aprobare şi avizare a lucrărilor de investiţii
  • Armonizări între legile specifice domeniului energiei şi alte legi româneşti sau din UE
  • Stabilitatea unui cadru legislativ şi predictibil în sectorul energetic
  • Politici publice adecvate interesului României
 1. Regândirea managementului participațiilor statului și al managementului privat pentru societățile cu capital de stat din sectorul gazelor naturale
 1. Impunerea unei Guvernanțe Energetice unitare în societățile și instituțiile din sectorul gazelor.

Proiectul de țară Punct și de la capăt pe piața gazelor naturale și-a stabilit 8 obiective strategice și un plan de implementare în 25 de luni.

untitled

Echipa Asociației Energia Inteligentă este la dispoziția dvs., va continua să organizeze mese rotunde pentru pregătirea fiecărei etape a acestui Proiect de țară, va publica puncte de vedere, opinii și soluții, va iniția modificări legislative și nu va ezita să atace legislația abuzivă de pe piața gazelor naturale.

Așteptăm exprimarea susținerii, formularea de opinii și sugestii față de acest proiect la adresa energiainteligenta@gmail.com