Language

iulie 4, 2022

De ce este necesară Auditarea Energetică a instalației de încălzire a unui imobil?

Auditul energetic este o activitate realizată de persoane autorizate în vederea stabilirii gradului de eficiență al unei instalații energetice în baza unor metodologii aprobate. Dar, Cu ce ne ajută acest Audit?

În cele ce urmează vom prezenta un studiu de caz, un audit al instalației de încălzire realizate pentru un imobil izolat amplasat în oraşul Medias, cu orientarea faţadei principale spre sud-vest.

Construcţia propusă a se audita se dezvoltă pe 3 nivele, având zona de zi, respectiv camera de zi precum şi bucătăria şi un grup sanitar de serviciu, un birou si garajul, amplasate la parter, zona de noapte amplasată la mansardă, respectiv 3 dormitoare şi baile iar zona de depozitare amplasată la demisol.

Instalaţia  de încălzire 

Încălzirea clădirii se realizează cu ajutorul unei centrale termice proprii care funcţionează pe gaze naturale cu o putere termică de 35 kW  Pentru prepararea apei calde se utilizează un boiler cu gaze naturale cu o capacitate de 200 l.

Necesarul de căldură

Pentru calcularea pierderilor de căldură ale instalaţiei de încălzire, sunt considerate următoarele subsisteme ale sistemului de încălzire:

– sistemul de transmisie a căldurii la consumator, inclusiv dispozitivele de reglare şi control;

– sistemul de distribuţie a căldurii către consumator, inclusiv dispozitivele de reglare şi control;

– sistemul de stocare, inclusiv dispozitivele de reglare şi control (acolo unde este cazul);

– sistemul de generare a căldurii (pentru clădiri dotate cu surse termice individuale), inclusivdispozitivele de reglare şi control.

Sensul de calcul al pierderilor de căldură este opus sensului de consum al energiei (sens energetic). Calculul începe cu determinarea necesarului de energie şi se termină cu calculul energiei primare consumate. Necesarul de energie este dat de suma dintre energia termică transmisă clădirii de corpurile de Încălzire (sistemul de emisie termică) şi pierderile de căldură recuperate.

Pentru fiecare subsistem se calculează pierderile de căldură care se adaugă energiei termice transferate, determinându-se astfel energia consumată.

Pierderile de căldură ale unui subsistem includ pierderile recuperabile, dar nu şi energia auxiliară consumată. Dacă există, necesarul de energie electrică, se calculează separat. Se ţine cont şi de faptul că pierderile de energie electrică se adaugă pierderilor de energie ale subsistemelor sistemului de încălzire.

Tabelul 1. Nivelul de incalzire determinat prin calcul şi puterea efectiv instalată

 S (mp)Puterea de calcul (kW)Puterea instalată (kW)
Parter   
Sufragerie31,631,52,4
Vestibul9,501,82,7
Hol24,692,93,6
Sas3,68  
Debara2,20  
Baie4,981,11,2
Camera de zi52,504,54,5
Bucatarie12,421,61,8
Camara4,47  
Mansarda   
Hol19,52  
Dormitor26,141,51,8
Dormitor30,311,51,8
Biblioteca32,062,32,7
Debara4,14  
Dressing5,34  
Baie9,660,70,7
Baie9,870,60,6
Debara1,47  
Total 20 kW23,8 kW

În baza istoricului de măsurători efectuate de staţia de meteorologie care se găseşte în apropierea oraşului Mediaş s-a realizat o analiză pentru ultimii 10 ani şi s-au stabilit temperaturile caracteristice pentru lunile anului.

Tabelul 2. Date climatice pentru orasul Medias, reprezentative pe o perioada de 10 ani

 Temperatura medie a aerului (C)Temperatura minima a aerului (C)Temperatura minima medie zilnica a aerului (C)Temperatura maxima medie zilnica a aerului (C)Temperatura maxima a aerului ©Umiditatea relativa (%)
Ianuarie-1.7-18.6-5.41.88.389
Februarie6.7-14.31.610.613.880
Martie13.8-78.217.72074
Aprilie18.7-311.922.925.568
Mai22.51.315.627.329.470
Iunie25.64.718.330.131.973
Iulie26.3619.331.433.771
August26.35.919.531.533.571
Septembrie23.14.416.627.329.476
Octombrie17.8-3.811.722.82679
Noiembrie10.4-6.75.514.619.185
Decembrie-1.3-17.2-5.32.511.796

Auditul energetic al instalaţiei de încălzire

În conformitate cu Normativele în vigoare s-a procedat la calculul performanţei energetice a instalaţiei de încălzire pentru a determina performanţele energetice ale acesteia și în graficele de mai jos se prezintă pierderile de energie calculate pentru lunile de iarnă și aportul solar în lunile de iarnă, care trebuie compensate prin instalația de încălzire iarna și de răcire vara.

Fig.1. Pierderile de energie lunara prin principalele elemente ale anvelopei

Fig. 2 Aportul energiei solare la nivelul cladirii studiate

Fig. 3 Aporturi de energie Surse interne si energie solara iarna

Auditul determină și pierderile de energie prin elementele de construcție și ponderea acestor pierderi pentru diverse elemente de construcție, astfel putem să apreciem care sunt elementele în care pierderea este preponderentă. În situația de față pierderile cele mai mari de energie sunt prin pereții opaci ai clădirii (peste 56%), urmată de pierderile energetice prin neetanșeități și ventilație (11%) și pierderile energetice prin geamuri (9%). Acest calcul ne permite să identificăm asupra căror elemente de construcție trebuie să acționăm cu prioritate.

Fig.4 Ponderea pierderilor de caldura prin elementele anvelopei si ale sistemului de incalzire pentru lunile de iarna

Auditul energetic al clădirii are ca scop stabilirea în ce măsură imobilul studiat prezintă un grad corespunzător de izolare sau care sunt intervențiile necesare a se realiza asupra imobilului. În acest scop se defineste o referință față de care trebuie comparat gradul de izolare al imobilului studiat. Astfel, în literatura de specialitate regăsim diferite referințe: casa termo-energetică, casa igienico-sanitară, casa cu consum normat. În cazul acestor referințe se ia geometria imobilului studiat (suprafețe, volume), și se consideră ca se folosesc materiale de izolare conform unor standarde în vigoare.

Fig. 5 Comparatia aporturilor energetice pentru casa studiata si celor optime

Fig. 6 Bilanţul energetic privind încălzirea clădirii studiate

Chiar dacă casa analizată era izolată și tendința era să o credităm ca atare. în urma Auditării Energetice a instalației de încălzire a imobilului studiat, în comparație cu cele două referințe se pot trage următoarele concluzii:

  • nu există o izolaţie corespunzătoare ceea ce determină un consum ridicat de combustibil;
  • s-a constatat o supradimensionare a instalaţiei de încălzire;
  • reglajul necorespunzător al cuplării/decuplării centralei termice, face ca randamentul acesteia să fie necorespunzător și consumul de energie să fie mai ridicat.