iunie 15, 2021

Strategia Națională a Germaniei privind Hidrogenul urmărește valorificarea oportunităților economice*

Guvernul federal cunoaște de mulți ani potențialul tehnologiei hidrogenului. În perioada 2006-2016, în cadrul Programului Național de Inovare privind Tehnologia Hidrogenului și a Pilelor de Combustie (The National Innovation Programme on Hydrogen and Fuel Cell Technology), au fost aprobate aproximativ 700 de milioane de euro, iar între 2016 și 2026 vor fi acordate finanțări în valoare totală de 1,4 miliarde de euro. În plus, guvernul federal a folosit resursele financiare furnizate în cadrul Programului de Cercetare Energetică (Energy Research Programme) pentru a construi un excelent peisaj de cercetare.

Între 2020 și 2023, în cadrul Fondului pentru Energie și Climă (The Energy and Climate Fund), vor fi furnizate 310 milioane de euro pentru cercetare de bază orientată spre practică privind hidrogenul verde, și există planuri de a oferi alte 200 de milioane de euro în această perioadă, pentru a consolida cercetarea energetică bazată pe practică în domeniul tehnologiei hidrogenului. În plus, în perioada 2020-2023, vor fi acordate 600 de milioane de euro pentru promovarea acordului-cadru „Regulatory Sandboxes for the Energy Transition”, care contribuie la accelerarea transferului de tehnologie și inovație de la laborator către piață, și, nu în ultimul rând, pentru soluții privind hidrogenul.

În cadrul programului de decarbonizare al Germaniei, se oferă finanțare pentru investiții în tehnologii și instalații industriale de anvergură, care utilizează hidrogenul pentru a decarboniza procesele de fabricație. Pentru acest lucru, peste 1 miliard de euro vor fi furnizați în perioada 2020-2023. Există, de asemenea, programe care promovează utilizarea hidrogenului în procesele de fabricație și în scopul eliminării emisiilor de carbon și a utilizării acestora în industria materialelor de bază. Acestea încearcă să încurajeze industria să investească în soluții privind hidrogenul. 

Pe data de 3 iunie 2020, Comitetul de Coaliție (the Coalition Committee) a adoptat un „pachet pentru viitor”, care pune la dispoziție alte 7 miliarde de euro pentru accelerarea lansării pe piața germană a tehnologiei hidrogenului, și încă 2 miliarde de euro pentru stimularea parteneriatelor internaționale. Sumele exacte disponibile pentru fiecare dintre aceste programe depind de estimările bugetare făcute de ministerele responsabile.  

Pe termen mediu-lung, se estimează o creștere considerabilă a cererii de hidrogen. Ținând cont de capacitatea limitată a Germaniei de a produce energie regenerabilă și luând în considerare cantitățile mari de hidrogen necesare pentru tranziția energetică, este puțin probabil ca acestea să poată fi produse doar intern, așadar, va fi necesar importul.

În ultimii ani, hidrogenul ocupă un loc important în agenda europeană și internațională. În septembrie 2018, guvernul federal, împreună cu alte 27 de națiuni europene și Comisia Europeană, au adoptat o inițiativă europeană privind hidrogenul și au declarat tehnologia și sistemele pe bază de hidrogen, un lanț valoric de interes strategic.

*preluare din Strategia Nationala pentru Hidrogen a Germaniei