iunie 15, 2021

Nevoia Germaniei de a importa hidrogen*

Primul pas pentru dezvoltarea tehnologiei hidrogenului este instituirea unei piețe interne puternice și durabile pentru producerea și utilizarea hidrogenului. O piață internă puternică va trimite un mesaj important, încurajând și alte țări să utilizeze tehnologia hidrogenului. Germania va proiecta stimulentele pentru a accelera lansarea tehnologiei hidrogenului în țară și, în special, pentru realizarea și operarea electrolizoarelor într-un mod compatibil cu tranziția energetică.  

Guvernul federal se așteaptă să fie nevoie de aproximativ 90 până la 110 TWh de hidrogen până în 2030. Pentru a acoperi o parte din această cerere, Germania intenționează să dezvolte o capacitate de generare de până la 5 GW, inclusiv instalații de generare a energiei onshore și offshore. Aceasta corespunde unei producții de hidrogen verde de 14 TWh și va necesita 20 TWh din energia electrică din surse regenerabile. Este necesar să se asigure că cererea de energie electrică creată de electrolizoare nu va conduce la o creștere a emisiilor de carbon. Strategia Națională privind Hidrogenul cuprinde un mecanism de monitorizare introdus de guvernul federal, care va fi utilizat pentru a urmări în detaliu dezvoltarea cererii de hidrogen verde. O capacitate suplimentară de 5 GW urmează să fie adăugată până în 2035, dacă este posibil, și cel târziu până în 2040.

Cu toate acestea, producția internă de hidrogen verde nu va fi suficientă pentru a acoperi noile cereri, motiv pentru care, cea mai mare parte a hidrogenului necesar va trebui importată. În UE există mai multe locuri unde sunt generate cantități mari de energie electrică din surse regenerabile, cu potențial ridicat pentru producerea hidrogenului verde. Guvernul federal va acționa pentru exploatarea acestui potențial și extinderea capacității de generare. În acest scop, își va intensifica cooperarea cu alte state membre ale UE, în special cu cele care se învecinează cu Marea Nordului și Marea Baltică, dar și cu țările din sudul Europei. Utilizarea energiei eoliene offshore va juca un rol important. Guvernul federal va colabora cu țările care au ieșire la Marea Nordului și Marea Baltică pentru a stimula producția de hidrogen, prin stabilirea unui cadru de reglementare fiabil pentru energia eoliană offshore. De asemenea, își propune să dezvolte sistematic locații de producție din alte țări partenere, de exemplu, ca parte a cooperării pentru dezvoltare. Guvernul federal urmărește să ofere furnizorilor, consumatorilor și investitorilor din Germania și din alte țări, siguranța unei abordări atent planificate.

Acest lucru va necesita colaborarea cu țări partenere relevante pentru lansarea unei campanii de investiții și inovare. Guvernul federal va folosi Strategia privind Hidrogenul pentru a promova stabilirea capacității de producție și a lanțurilor de aprovizionare noi, și pentru a oferi țărilor partenere tehnologia relevantă și soluțiile vizate. Acest lucru va stimula ocuparea forței de muncă atât în Germania, cât și în țările partenere, și va deschide calea spre creșterea economică pe termen lung.

Planul de Acțiune pentru Strategia Națională privind Hidrogenul, bugetul și estimările financiare curente reprezintă baza pentru accelerarea tehnologiei hidrogenului. În cazul în care cererea de hidrogen va fi mai mare decât se estimează, Strategia Națională privind Hidrogenul va fi îmbunătățită ca parte a procesului de evaluare. 

* Preluare din Stategia Nationala pentru Hidrogen a Germaniei