iulie 8, 2020

Piața de gaze se face din nou din pix

Parcurgând documentul de discuție privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România elaborat de ANRE rămân surprins că din nou singurii care sunt puși la zid sunt producătorii de gaze, ceilalți furnizori neavând nici o obligație chiar dacă s-a dovedit în repetate rânduri ca au un rol, important în creșterea artificială a prețului gazelor la consumatorul final. A doua surprindere este legată de formulele din document care crează cantitatea de gaze pe care producătorii trebuie să o pună pe piață, care consider că sunt ”puțin” greșite .

Apreciez că acest document nu va aduce o piață de gaze mai functională în România, ci va fi un alt mod de a favoriza anumite firme.

Asociația Energia Inteligentă crede că există necesitatea în elaborarea unor reglementări care să conducă la o piață transparentă, concurențială și nediscriminatorie, și  prezintă principiile atașate fiecărei obligații prevăzute de lege pentru care ANRE ar fi trebuit să emită de reglementări specifice încă din anul 2016 (principii care au fost înaintate ANRE într-o adresa a Asociației din 3.12.2017):

1.Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condițiile de concurență pe piața de gaze naturale

 • Furnizorii de gaze sunt obligați să pună pe piață oferte de gaze în concordanță cu elementele stabilite prin propriile Ghidurile de Bune Practici pentru Vânzarea Gazelor în mod Concurențial, Transparent și Nediscriminatoriu.
 • Furnizorii de gaze sunt obligați să efectueze periodic rapoarte de autoevaluare a modului de ofertare și să facă dovada că aceasta se desfășoară în concordanță cu elementele stabilite prin propriile Ghidurile de Bune Practici.
 • Furnizorii sunt obligați să pună pe piața oferte de gaze în concordanță cereriile de ofertă din piață, cel puțin sub aspectul pachetelor de cantitate, condiților de garantare, termenelor de plată etc.
 • Furnizorii realizează rapoarte publice prin care analizează periodic lunar, trimestrial, semestrial, anual cererile de ofertă care le sunt adresate, respectiv cererile de ofertă din piață și își adaptează oferta la toată gama de cereri de ofertă după un algoritm propriu, motivat public. 
 • Furnizorii sunt obligați sa efectueze periodic rapoarte de autoevaluare și să facă dovada că ofertele lor în piață răspund cererilor de oferte de pe piață.

Toate procedurile trebuie astfel realizate încât să nu fie afectat secretul comercial.

2.Principii pentru reglementările ANRE care să asigure condițiile de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială

 • obligația fiecărui furnizor de a publica pe site ul propriu un Ghid de Bune Practici pentru Achiziționarea Gazelor în mod Concurențial, Transparent și Nediscriminatoriu care să conțină modul în care furnizorul își va achiziționa gazele. Aceste Ghiduri au ca și scop asigurarea transparenței intențiilor sale de cumpărare a gazelor pentru perioade multianuale, anuale, semestriale, trimestriale, lunare și zilnice. Ghidurile de Bună Practică trebuie să aibă fundamentate fiecare intenție stabilită.
 • În situația în care gazele sunt achiziționate pentru populație Furnizorul trebuie să și stabilească suplimentar în cadrul Ghidurilor de Bună Practică, modul în care gazele achiziționate pentru populație sunt cele achiziționate în condițiile de minimizare a costului resurselor alocate și în același timp, furnizorul permite tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți.
 • obligația fiecărui furnizor de a publica pe site-ul propriu un Ghid de Bune Practici de Vânzare Gaze în mod Concurențial, Transparent și Nediscriminatoriu care să conțină modul în care furnizorul își va vinde gazele. Aceste Ghiduri au ca și scop asigurarea transparenței intențiilor sale de vânzare a gazelor pentru perioade multianuale, anuale, semestriale, trimestriale, lunare și zilnice. Ghidurile de Bună Practică trebuie să aibă fundamentate fiecare intenție stabilită.
 • obligația fiecărui furnizor de a publica pe site-ul propriu, rapoarte periodice prin care să dovedească modul în care și-a realizat elementele autoimpuse prin propriile Ghiduri de Bună Practică pentru Achiziționare/Vânzare Gaze în mod Concurențial, Transparent și Nediscriminatoriu în achiziționarea și vânzarea gazelor naturale, cu expunerea motivelor pentru care nu au îndeplinit ceea ce și-au propus.
 • obligația furnizorului să-si stabilească Proceduri care să asigure condițiile de acces transparent la gazele pe care le are în portofoliu a oricărui potențial client.
 • obligația furnizorului să-si implementeze un sistem electronic public (care să permită descărcarea de fișiere  xls), în care să se înregistreze orice solicitare de vânzare gaze adresată furnizorului (data primirii solicitării, punct de livrare, cantitate, preț solicitat, data soluționării, modul în care a fost soluționată).
 • obligația furnizorului să realizeze periodic rapoarte publice de autoevaluare prin care să dovedească modul în care Procedurile care asigură condițiile de acces transparent răspund nevoilor publice și a modului în care comportamentul său în calitate de furnizor răspund cerințelor de transparență și nediscriminare.

Toate procedurile trebuie astfel realizate încât să nu fie afectat secretul comercial.

3.Principii pentru emiterea de reguli specifice pe piețele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacționării gazelor naturale nediscriminatoriu

 • obligația Operatorului Pieței Centralizate să efectueze periodic rapoarte publice privind concordanța între cererile de ofertă din piață și ofertele de pe piață, cel puțin sub aspectul pachetelor de cantitate, condițiilor de garantare, termenelor de plată, prețului etc. și să emită recomandări în piață.
 • obligația Operatorului Pieței Centralizate să sesizeze instituțiile abilitate și să anunțe public orice potențial dezechilibru dintre cererea de ofertă și ofertă, imediat ce ea este identificată conform Ghidurilor de Bună Practică proprii.
 • obligația Operatorului Pieței Centralizate de a răspunde prompt cerințelor de emitere de noi instrumente, proceduri, instrucțiuni care să asigure buna funcționare a pieței.