noiembrie 29, 2021

Experți Judiciari și Extrajudiciari Gaze Naturale

imagesAsociația Energia Inteligentă vă recomandă următorii experți judiciari și extrajudiciari, specialitatea petrol și gaze, cu expertiză în domeniul gazelor:

  1. dr.ing. Vasile Marcela-Maria, Sibiu, jud Sibiu, Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 68. e-mail: marcela.vasile@yahoo.com, Autorizație
    5929052013 64789424042013

    2. dr.ing. Secreteanu Nicolae, Timișoara, Jud.Timiş Str. Gheorghe Barițiu nr. 12, ap.1 e-mail: nicolae.secreteanu@yahoo.com, Autorizație

    10118052010 12212714719042010

    3. s.l.dr.ing. Chisalita Dumitru, Mediaș, Jud Sibiu, Șos. Sibiului, Nr. 110A email: codenergie2020@gmail.com, Autorizație 2518052010 12212714719042010