Filozofia reglementării sectorului gazelor naturale trebuie obligatoriu schimbată

Urmare a supunerii dezbaterii publice a PROGRAMULUI DE REGLEMENTĂRI ANRE – perioada 2020-2022 (

https://www.anre.ro/download.p hp?f=gKaEig%3D%3D&t=wOutwdHbn8 %2BcmLPfvrrV5ps%3D), Asociatia Energia Inteligentă, a înaintat spre ANRE spre analiză următoarele propuneri:

1.      Întocmirea și actualizarea permanentă (cel puțin înainte de publicarea listei programului de reglementare) a unui “Master Document Register” ce include toate regulamentele, codurile tehnice, norme tehnice, metodologii, etc… emise de către ANRE împărțite pe cele trei domenii EE, GN, EfE. Fără un astfel de “inventar” actualizat al documentelor emise de ANRE este imposibil de gestionat și urmărit procesul de reglementare și frecvența modificărilor.

2.      Codul tehnic al sectorului gazelor naturale trebuie – readus în discuție  ca și actualizarea termenilor și a definițiilor utilizate în sectorul gazelor naturale/armonizarea lor cu noua legislație trebuie efectuată (exemplu: definiția consumului tehnologic nu trebuie să facă referire doar la m³ de gaz natural consumat de un operator ci la fiecare cantitate de energie consumată kWh – mc gaz combustie, energie electrică utilizată din SRM, SPC, protecții catodice, consum de carburanți auto….; alt exemplu: codul rețelei SNT face referire la “puncte relevante SNT” – termen ce nu este definit în codul tehnic  sau legea gazelor).

3.      Regulamentul 62/2008 de măsurare a cantităților de gaze – termenele de elaborare document de discuție T1.2020 și prezentare în Comitet de Reglemetare T2.2020 – justificare: 1. necesitatea armonizării cât mai urgente a cerințelor de calitate a gazelor transportate în SNT cu standardele europene (vezi EN 16726; diferențierea în calitatea gazelor produse în diferite sisteme regionale pentru optimizarea costurilor de investiții în instalații de tratare ale producătorilor; c. flexibilitatea în definirea limitei punctului de rouă pe sezon iarnă/vară pentru reducerea cheltuielilor de operare ale producătorilor de gaze).

De asemenea propunem analiza construcției cadrului legal care să asigure o piață liberă și funcțională, prin:

1.1.Eliminarea pieței reglementate a gazelor.

1.2.Obligarea producătorilor/furnizorilor de gaze din România să-și publice Ghiduri de bune practici în vânzarea gazelor naturale.

1.3.Completarea legislației anticoncurențiale și proceduri de investigare de urgență a acestor practici

1.4.Ghid de Bună Practică pentru alocarea gazelor măsurate

1.5.Introducerea noțiunii de capacitate rezervată zilnică în punctele existente pe întreg lanțul producție-transport-distribuție

1.6.Rescrierea Codului reţelei de transport

1.7.Codul Reţelei de Distribuție

1.8.Codul Depozitelor de Înmagazinare

1.9.Codul Pieţei Gazelor Naturale

1.10.        Introducerea mecanismelor de asigurare a flexibilităţii și funcționalității pieței.

1.11.        Dezvoltarea unor sisteme ieftine de garantare

1.12.        Informatizarea activității de pe piața de gaze

1.13.        Codul de bună practică al furnizorilor licențiați în susținerea clienților vulnerabili

1.14.        Modificări legislative cu scopul reducerii numărului clienților vulnerabili (preplata gazelor, aplatizarea curbei lunare de plată a gazelor).

1.15.        Regândirea sistemului de Autorizare a persoanelor care activează în domeniul proiectării și construcției

1.16.        Condiționarea specializărilor multiple la nivelul aceleiași persoane

1.17.        Stabilirea incompatibilității între activitatea de proiectare, verificare și expertizare la nivelul aceleiași persoane

1.18.        Obligativitatea expertizării de către experți independenți a lucrărilor din sectorul gazelor naturale ținând seama de oportunitate, utilitate, fezabilitate, fiabilitate, securitate, siguranță.

1.19.        Regândirea filozofiei normativelor de proiectare

1.20.        Regândirea  filozofiei standardelor de performanță

1.21.        Regândirea filozofiei sistemelor de distribuție

1.22.        Norme și normative care să stimuleze un reenginering sistemului de transport

1.23.        Norme și normative care să stimuleze un reenginering activității de depozitare

1.24.        Regândirea filozofiei metodologiilor de tarifare

1.25.        Sprijinirea înființării Uniunii Inginerilor de Gaze, entitate profesională responsabilă cu pregătirea, instruirea, dezvoltarea și sancționarea profesională

 

About Dumitru Chisalita 192 Articles
Este președintele Asociației Energia Inteligentă, expert tehnic și consultant în domeniul petrolului și gazelor naturale, cu certificări acordate de Asociația Experților Europeni Agreați care are sediul la Paris și de către Ministerul Justiției din România. Are o experientă de peste 10 ani în poziții de management în cadrul unor companii din sectorul gazelor naturale și a fost consilier pentru doi foști miniștri responsabili de sectorul energetic, având o activitate profesională și academică de peste 22 de ani.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*