Rezervarea capacității pe puncte de intrare / ieșire în Noul Cod de rețea de transport gaze naturale. Episodul 4.

Noul Cod al Rețelei impune rezervarea separată a capacității de intrare / ieșire în / din SNT, un element important spre asigurarea funcționării pieței de gaze din România, fără a elimina (clarifica) din textul Noului Cod, o serie de elemente care au creat confuzie, cum ar fi penalitățile plătite de UR în afara legii și constituind motiv de creștere a prețului la consumatorii finali, în special cei casnici.

Conform Noului Cod (art.18) rezervarea de capacitate se face exclusiv în punctele virtuale stabilite în conformitate cu prevederile Codului rețelei, pe principiul Punct Virtual=suma punctelor fizice ale operatorilor (producători, înmagazinare, distribuție etc.). Această practică a rezervării de capacitate pe puncte virtuale este întărită prin art 251 (pentru punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie), art 252 (pentru punctele virtuale de intrare/iesire în/din SNT din depozitele de înmagazinare subterană), art 253 (pentru punctele virtuale de ieșire din SNT spre rețelele de distribuție).

Constatăm la nivelul rezervării capacității în SNT o prima abordare antagonică în textul Codului:

  • în situația în care într-un punct de intrare în SNT din perimetrele de producție se găsesc doi producători, fiecare dintre producători urmează să rezerve capacitate în SNT, capacitatea se determină ca fracţiuni care îi revin fiecărui producător (art 251). Abordare incorectă, prin prisma activităților cuprinse acolo și care trebuie să se desfășoare în baza unor Reglementări care să asigure transparență, concurență și competitivitate și în baza unor Contracte comerciale
  • în situația în care un sistem de distribuție (SD) este conectat la alt sistem de distribuție racordat la SNT, capacitatea punctului virtual aferent SD racordat la SNT include și capacitatea aferentă SD din aval (art 253, alin 3). Abordare corectă, prin prisma activităților cuprinse acolo și care trebuie să se desfășoare în baza unor Reglementări care să asigure transparență, concurență și competitivitate și în baza unor Contracte comerciale

Chiar dacă Noul Cod al rețelei are prevederi explicite privind rezervarea de capacitate care se desfășoară pe puncte virtuale, rezervarea de capacitate trebuie realizată scriptic pe puncte fizice (a se vedea Anexa 3 și 4 din codul Rețelei). Astfel, se perpetuează confuzia care a fost creată începând cu anul 2015 de Vechiul Cod al rețelei și care a determinat multiple neînțelegeri comerciale. Această situație probabil a apărut din interpretarea prevederilor Codului Civil privind necesitatea localizării punctelor de predare a mărfurilor de gen. Consider că era suficient să se înscrie capacitatea punctului virtual în contractul de rezervare, fiecare punct virtual având asociate punctele fizice conform Codului Rețelei și să se stabilească modalitatea de predare-primire fizică a gazelor naturale prin intermediul punctelor fizice. O astfel de abordare elimină orice confuzie, flexibilitate maximă în piață și inutilitatea unor calcule de împărțire-însumare a unor cifre care nu au nicio relevanță teoretică sau practică. În susținerea acestei teze stau proprietățile fizico-chimice ale gazelor naturale, care le fac o categorie aparte față de alte bunuri de gen și care pentru asigurarea respectării elementelor cantitative contractuale necesită o astfel de abordare cumulativă a punctelor fizice.

 

 

Un alt element important este că deși sunt prevăzute în cadrul Noului Cod posibilitatea de a rezerva capacitate trimestrial, strict pentru anul gazier 2018-2019, un utilizator de rețea poate rezerva capacitate de tip trimestrial pentru perioadele 1 ianuarie – 1 aprilie 2019, 1 aprilie – 1 iulie 2019 și 1 iulie – 1 octombrie 2019 doar în perioada 17-19 septembrie 2018. Astfel, rezervarea de capacitate trimestrială rămâne, doar una teoretică având în vedere că imposibilitatea de a rezerva capacitatea înaintea trimestrului în funcție de consumurile efective.

Noul Cod de rețea prevede aplicarea de penalități la depășirea capacității, pentru fiecare zi gazieră și fiecare tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT la care UR a depăşit capacitatea rezervată, prin calcularea diferenței între suma capacităţilor utilizate efectiv și suma capacităţilor rezervate. Apreciez că această abordare nu este în concordanță cu principiul fundamental al Codului rețelei acela de a asigura trasabilitatea și responsabilizarea UR în raport cu capacitățile rezervate pe puncte de ieșire din SNT (având în vedere că pe puncte de intrare doar producătorii pot rezerva capacitatea în SNT,  aici acest principiu nu este afectat).

About Dumitru Chisalita 160 Articles
Facultatea de Inginerie Sibiu - Specializarea Ingineria și managementul sistemelor de producție, masterate în “Valorificarea Gazelor Naturale” Universitatea Sibiu, în „Managementul și marketingul petrolului” Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, în „Modernizarea energetică a clădirilor” Universitatea Brașov. Titlul Ştiinţific în domeniul Științe Inginerești, Specializarea Mecanica fluidelor. Expert tehnic extra judiciar și consultant in domeniul petrol si gaze eliberat de Asociația Experților Europeni Agreați din Paris si Expert tehnic judiciar în domeniul petrol și gaze în cadrul Ministerului Justiției.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*