noiembrie 29, 2021

Stabilirea nivelului maxim al prețului de vânzare al gazelor naturale din producţia internă, inutilă, fără bază legală și cu mesaj pentru investitorii din Marea Neagră

Buletinul Prețul Gazelor Naturale în România, publicat la 1 iulie 2018, de către Asociația Energia Inteligentă scotea în evidență faptul că prețul gazelor naturale pe piața românească urmează să crească cu cca. 15,6% în trimestrul IV 2018, față de trimestrul IV 2017.

Era gazelor ieftine a luat SFÂRȘIT.

După maximul prețului gazelor naturale atins în anul 2012, pe plan mondial, prețul acestora a coborât la un nivel similar anilor`90. După 6 ani de prețuri scăzute la gazele naturale, vom intra într-o nouă „eră” a prețurilor, semnificativ mai mari. Această perioadă a fost folosită în mod inteligent de companii și țări, pentru eficientizarea unor activități, reducerea costurilor, inițierea unor investiții în infrastructură (care nu întruneau condițiile de fezabilitate, altfel), și care au permis repoziționări în piață. În fapt această perioadă a gazelor ieftine, a fost folosită pentru a pregăti următoarea perioadă, cea a gazelor scumpe.

România nu a profitat de pe urma perioadei cu gaze ieftine, ceea ce cert va găsi mulți consumatori de gaze nepregătiți pentru următoarea perioadă.

Disperați de o situație, care se prefigura încă de acum doi ani (pierduți), creșterea prețului la gazele naturale, i-a adus pe guvernanții României în situația de a lua măsuri. Astfel, s-a ”ticluit” o Notă de Justificare a Măsurilor, prin care consumatorii români să fie “pregatiți” pentru nouă “eră” a gazelor. O Notă a fost întocmită, fără a conține nici o justificare a acțiunilor pe care dorește să le reglementeze, conținând o enumerare de fapte, omisiuni și chiar falsuri. A redacta, aviza, semna un astfel de “act”, ar reprezenta un act de inconștiență. În Nota Justificativă, se arată că acest act normativ pe perioada de valabilitate, nu va impacta financiar Bugetul General Consolidat. Conform OUG 25/2017, statul suprataxează veniturile obținute pe gaze din producția internă de gaze, cu alte cuvinte 60%, din diferența de venit obținută între prețul cu care se vând gazele din producția internă și referința de 45,71 lei/MWh (din care se scad costurile cu investițiile și redevența), ajungea la bugetul de stat. Respectiv prin plafonarea prețului de vânzare a gazelor naturale la o valoare de 55 lei/MWh, statul nu va mai încasa aproape nimic prin suprataxarea pe gaze, aspect care va impacta negativ Bugetul General Consolidat, fapt neevidențiat în mod intenționat în Nota Justificativă. În fapt motivele evidențiate în Nota Justificativă de emitere a unei HG care să plafoneze prețul gazelor din producția internă sunt deja cuprinse în Nota Jusitificativă care a stat la baza elaborării OG 7/2013, modificată de OUG 25/2017, privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013 a avut ca și scop diminuarea creșterii prețului și în cazul în care prețul pe piață crește, preluarea la bugetul de stat a unei părți din veniturile obținute din vânzarea gazelor naturale din producția internă. Ce nu scrie în Nota Justificativă de aprobare a plafonării prețului gazelor naturale din producția internă, este legea în baza căreia se va emite HG. Aceasta, este o altă omisiune a celor care au redactat actul, deoarece Legea 123/2012, în baza articolului 180, permite Guvernului să poată plafona prețul gazelor naturale în anumite condiții: în situația unui dezechilibru major între cerere și ofertă și/sau a unei disfuncționalități evidente a pieței de gaze naturale. Probabil, nu s-a făcut trimiterea la acest articol datorită neîntrunirii condițiilor din lege, dar și a faptului că invocarea acestui articol ar fi afectat anumiți operatori/furnizori finali, care sunt tratați în mod privilegiat de la apariția lor pe piață și care în mod constant reușesc să-și impună dorințele în detrimentul interesului public. Inutilitatea pentru iarna 2018/2019 a acestei plafonări a prețului la gazele naturale din producția internă, rezultă analizând cantitățile de gaze tranzacționate pe bursă cu livrare în lunile de iarnă și modul în care s-au vândut gazele pe contractele bilaterale în anii anteriori. Apreciem astfel, că producția internă de gaze este vândută aproape integral pentru trimestrul III și IV 2018, gazele fiind vândute în proporție de cca. 90% în trimestrul I 2019, și în proporție de cca 70% în trimestrul II 2019. Astfel, chiar dacă se plafonează prețul din producția internă aceasta nu va avea efect în iarna, următoare când se asteaptă o creștere importantă a prețului gazelor naturale pe piața de gaze. Pe termen lung această plafonare a prețului gazelor naturale va permite, creșterea prețului gazelor naturale din import, România nefiind capabilă încă mulți ani de aici înainte să treacă iarna fără aceste gaze. Astfel, prin această măsură i se permite gazului rusesc sau gazului unguresc să preia o parte din marja de preț pe care până la această plafonare o preluau gazele din producția internă (respectiv se constituia în venituri importante la bugetul de stat prin impozite, supraimpozite și dividende). Plafonarea prețului gazelor naturale din producția internă nu poate determina o creștere a concurenței pe piața de gaze naturale. Creșterea concurenței pe piața de gaze din România se putea face prin eliminarea blocajelor care se mențin de 3 ani în aplicarea legii 123/2012, care la art 177 la alin (3^12) prevede obligația de a se emite reglementări care sa asigure condițiile de concurență și de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze naturale ofertate pe piața concurențială. Lipsa acestor reglementări, determină în principal lipsa concurenței. Tendința de creștere a prețului gazelor naturale se manifestă pe plan internațional, și va aduce prețuri mai mari a gazelor în România, aceasta fiind cauza principală, care nu poate fi întoarsă prin HG-uri. De altfel, această tendință de creștere potențială a prețului gazelor a fost luată în considerare inclusiv în cadrul Legii OffShore, proaspăt adoptată de Parlament, la stabilirea diferențiată a cotei părți din supraimpozitul pe venituri, în funcție de viitoare prețuri de vânzare a gazelor naturale care sunt estimate până la dublarea celui actual. Mesajul, proiectului de plafonare a prețului gazelor naturale din producția internă, este unul negativ pentru investitorii din Marea Neagră, care probabil erau pe cale să accepte unele din condițiile impuse prin Legea Off Shore și să se apuce de treabă. În cadrul Caravanei Preț Corect la Gaze, Asociația Energia Inteligentă militează de 3 ani, pentru protejarea consumatorilor finali prin măsuri reale și durabile, măsuri care trebuie corroborate cu realitățile în care trăim și nu prin ”intervenții” care pe termen lung fac mult mai mult rău decât bucuria pe care o creează pe moment.