Language

mai 27, 2022

Stop aruncării uleiului alimentar uzat

În contextul necesității îndeplinirii țintelor europene privind producerea de energie din surse regenerabile în mixul energetic al României, precum și a atingerii țintelor privind ponderea de energie din surse regenerabile în sectorul transporturilor, produsele pe bază de ulei alimentar uzat capătă o importanță din ce în ce mai mare. Directivele europene privind energia din surse regenerabile și pachetul legislativ „ Fit for 55” prevăd o creștere a volumului de combustibili regenerabili în mixtul energetic în perioada 2021-2030 pentru îndeplinirea noilor ținte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest context, uleiurile alimentare uzate reprezintă un excelent conținut de energie din surse regenerabile, fiind o materie primă de importanță crucială pentru producția de biocombustibil.
Un studiu realizat la inițiativa Asociației Energia Inteligentă privind utilizarea uleiului alimentar uzat pentru producerea de biocombustibil arată că România este abia la începutul implementării unui sistem de colectare a uleiului gătit folosit. Potențialul său de creștere a fost estimat la 40% în sectorul profesional și 49.000 de tone din gospodării, conform unui raport Greenea privind sistemele de colectare a uleiului uzat in Uniunea Europeană realizat în 2016. Pentru a încuraja colectarea de ulei uzat de la populație, o serie de companii și organizații au derulat programe de colectare, prin colectori autorizați. În ciuda acestor inițiative, nivelul de colectare al uleiului uzat, atât de la populație cât și de la operatorii economici rămâne scăzut, impunându-se o serie de campanii de conștientizare a efectelor nocive pe care uleiul uzat îl poate avea asupra mediului și totodată a importanței colectării sale corespunzătoare.
Proiectul „Stop aruncării uleiului alimentar uzat” este creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor casnici privind pericolele vărsării uleiului alimentar uzat în scurgerile de apă și impactul pe care îl are acest tip de deșeu asupra mediului și beneficiile colectării separate a uleiului alimentar uzat care se reflectă cu precădere în creșterea calității apei potabile și eventual în reducerea costurilor de curățare a acesteia, care s-ar putea regăsi în factura de utilități.
Totodată ne dorim inițierea unei propuneri legislative privind adoptarea unor măsuri care privesc monitorizarea, raportarea și răspunderea colectării uleiului alimentar uzat.
Încurajarea colectării uleiului alimentar uzat la nivel local/ județean în sistem separat operatori economici/ consumatori casnici, printr-un sistem îmbunătățit, urmând modelul altor țări din Uniunea Europeana precum Austriei și Germaniei este de asemenea o altă țintă a proiectului asociației, în contextul în care se poate contribui astfel la atingerea țintelor privind producerea de energie din surse regenerabile, reducerea amprentei de carbon și îndeplinirea țintelor naționale de reciclare a deșeurilor ca și contribuție la îndeplinirea demersului tranziției către o economie circulară (demers care nu este doar național, ci și european).