septembrie 22, 2020

Societatea Auditorilor si Managerilor Energetici din Romania

Societatea Auditorilor si Managerilor Energetici din Romania (SAMER) este o societate fara personalitate juridica care functioneaza in cadrul Asociatiei Energia Inteligenta si isi propune sa contribuie la:
– recunoasterea rolului profesiei de auditorca factor determinant în evolutia tehnica si economica a societatii romanesti;
– sa sprijine libera initiativa, organizarea de activitati de consultanta, expertiza, perfectionare, formare si reconversie profesionala prin cursuri si altele asemenea, în scopul adaptarii auditorilor energetici la cerintele pietei muncii;
– sa organizeze si sa participe la activitati de educatie continua auditorilor energetici;
– sa organizeze dezbateri profesionale prin conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii, mese rotunde; sa actioneze pentru exercitarea profesiei de auditor energetic cu respectarea principiilor deontologice si Codului de etica specifice;
– promovarea auditorilor energetici prin publicarea datelor acestuia pe pagiana Asociatiei Energie Inteligenta la rubrica auditori energetici.